СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

 

JOOMAYATA - Студентският сайт след 2009

автори

без редактор

  КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

/ИГРОВА ЗАДАЧА/

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

 

   първи етап

 

 Вие сте гражданин на държавата Хиксландия, в която основната етническа група са юсмените. Вие и вашето семейство принадлежите към малцинствената етническа група на майните, които живеят на компактни групи в северната част на страната. Майните имат специфична култура, различна от тази на юсмените. Те имат зачатъчна автономност.

Вие сте един от техните изявени лидери, който се стреми към развитие на тази автономност. Ще подчертая, че вашето семейство е заможно, от поколения наред високо образовано, то е от висшия елит на майните.

Както може да се предположи, косовският  случай силно е отекнал сред вашата среда... Майните са възбудени. Предстои закрито заседание на ръководството на организацията ви, на което ще се обсъжда създалата се ситуация. От вас се очаква да изнесете доклад, в който да очертаете стратегическите цели на майните с оглед последните развития в Света...

 

Формулираните цели трябва да очертаят бъдещето на майните, юсмените и Хиксландия.

 

Начална справка за Хиксландия:

 Средноразвита, стабилна страна, с добри темпове на икономически ръст. Безработица под десет процента...

 

Начална справка за юсмените:

 Сплотени, агресивни, със световно признание. Балансирана демографска структура. Образовани и трудолюбиви. Отнасят се с уважение към закон и ред. Представляват около 70 на сто от населението на страната. Зачитат правата на малцинствата. Обитават централната и южната част на Хиксландия. 

 

 Начална справка за майните:

 Сплотени, агресивни, с голямо самочувствие, че имат древна култура. Спорно е дали са имали своя държава. Те са убедени, че са наследници на велика империя, но това не е потвърдено от сериозни аргументи. Имат висока раждаемост. Представляват 25 процента от населението на страната. Обитават територии, където има много нефт и други полезни изкопаеми. Център на тяхната автономия е голямо пристанище. Земята е плодородна, но всички вредни производства са струпани по техните селища. Не са популярни по Света. Известни са като мръсни и мързеливи, което за съжаление, отговаря на истината. Културата им на всекидневен живот е примитивна - с образци от 13-15 век. В средите им няма строга граница между нормално и криминално. Корупцията е всекидневие. Господства мафията. Образователното равнище на майните е ниско.

Проявите на фанатизъм са често явление сред майните. В тяхната култура принадлежността (родова и етническа), е основна ценност.

Една от централните теми на организацията на майните е да обвиняват юсмените, че им нарушават правата, което макар и невярно, е прието за вярно сред международната общност. Това често се използва от големите държави в тяхната геополитическа игра, за да притискат Хиксландия.

Майните са пръснати по Света. Имат голяма диаспора от нискоквалифицирани работници в развитите страни...   

Като имате пълното съзнание, че сте лидер на майните, формулирайте стратегическите цели на вашата организация за следващите десетилетия.  

 

лидерът на майните решава

Гергана Демирева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Антония Христова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Георги Колев - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Делян Маджаров - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Митко Недев - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Севим Тахир - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Виктор Мичев - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Величка Крендова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Александра Цветкова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Миряна Русева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Емилияна Мутафчиева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Силвия Балева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Милен Кафозов -  политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Веселина Петрова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Иванка Иванова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Надежда Иванова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пламен Акалийски - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Християн Белчилов - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Надежда Фотева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Илия Спасов - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Лъчезар Белански - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Атанас Мишев - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Екатерина Костадинова - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Мартин Цветковски - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски"  

 

Десислава Молева - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски"  

 

 

втори етап

 

В Първия етап на играта вие бяхте Лидер на майните или съкратено еЛ-еМ, което ще изписваме Елем.

Във Втория етап влизате в ролята на Лидер на юсмените в Хиксландия или съкратено ЛЮХ, което ще изписваме Люх.

Люх е президент на Хиксландия.

Хиксландия е президентска република; демокрация от източно-европейски стандарт.

Люх, също като Елем, е от добро семейство. Двамата се познават, учили са в един и същ прочут университет. Били са колеги. Люх е образован и възпитан. Известен е като умерен и разумен политик. Не е замесен в корупционни скандали. Веднъж екстремисти-майни са стреляли по него.

Люх е голям патриот. Обича Хиксландия и буквално е готов да жертва живота си за нея. Добре познава майните една от неговите баби е майна. Той знае езика на майните, и техния фолклор. Има десетина втори братовчеди сред тях, с които поддържа добри връзки.

На президента Люх е поднесен доклад от Националната служба за добра сигурност (НСДС), в което се съобщава  за тайното заседание на Организацията на майните.

В доклада  са изброени всички присъстващи, има подробен разказ за обсъждането. Посочва се, че водещата фигура - Елем, е предложил и ръководството приело:

- майните да поемат курс за автономия и отцепване от Хиксландия, като създадат своя държава;

- за целта няма да се спрат пред нищо: не изключват и въоръжена борба.

 

Задачата сега е:

 Вие, в ролята на президента Люх, да начертаете стратегията за запазване на мира, териториалната цялост и суверенитета на Хиксландия.

 лидерът на юсмените решава

Християн Белчилов - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Антония Христова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пламен Акалийски - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Атанас Мишев - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Миряна Русева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Делян Маджаров - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Гергана Демирева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Любомира Милева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Виктор Мичев - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Иванка Иванова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Александра Цветкова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Емилияна Мутафчиева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Надежда Иванова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Величка Крендова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Лъчезар Белански - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Илия Спасов - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Мартин Цветковски - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Десислава Молева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

 

трети етап

Вие отлично познавате Хиксландия. Знаете нужното за юсмените, за майните, за техните политически организации и лидери. Като имате предвид решенията и действията на Елем и Люх (онова, което извършихте, като изпълнявахте тяхната роля), очертайте политическото развитие на Хиксландия в следващите няколко години.

 

Посочете грешките на Елем и Люх.

 

 

 

ПОЛИТОЛОГЪТ АНАЛИЗИРА И ПРОГНОЗИРА

 

Илия Спасов - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Атанас Мишев - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Емилияна Мутафчиева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Мартин Цветковски - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Веселина Петрова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Любомира Милева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Александра Цветкова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет " Паисий Хилендарски"

 

Антония Христова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Делян Маджаров - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Екатерина Костадинова - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Гергана Демирева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Миряна Русева - политология трети курс (2007/2008), Пловдивски университет " Паисий Хилендарски"  

 

 
 

JOOMAYATA - Студентският сайт след 2009

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по свободно избрана тема

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2010 OMDA Ltd All rights reserved.