Соня Стефанова Шекерова, - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

Идеалната политическа личност в капитализма

 

 

          За да определим каква трябва да е идеалната политическа личност в капитализма, то нека първо обясним какво е капитализъм, тъй като все по често се бърка това понятие от българското общество, може би поради незнанието на що е това свободен пазар.

 

    Свободният пазар е езикът, на който разговарят способните и свободни хора. Най-кратката дефиниция за дясното като философия и политика е - капитализъм. Свободният пазар е икономическата система на капитализма. Ключовата дума обаче не е пазар, а свобода. А свободата се осигурява и защитава с политически средства. Всяко ограничаване на доброволната размяна между хората е насилие и проява на тоталитарност.  Капитализмът не ограничава свободата на индивидуалността да се развива, дава й самочувствие, осигурява простор за нейния творчески, духовен и предприемачески капитал. В капитализма няма популизъм, но има уважение към човека, живота, и стремежите му, към миналото, настоящето и бъдещето му. В него хората живеят собствения си живот, а не животът, който някой друг им е определил.

 

    Адам Смит е описал много добре какъв трябва да бъде капиталистът в Богатството на народите, където критикува недостатъците на феодалната данъчна система и показва принципите, върху които да се изгражда капиталистическата данъчна система; ако на хората се даде икономическа свобода на действие, те заедно с преследването на своите интереси ще умножат както индивидуалното, така и общественото богатство.

 

    Достатъчно е дълъг е списъкът на автори, занимаващи се със защитата на капитализма. Идеалният политически тип трябва да е достатъчно креативен, не деспотичен, имащ нужното образование, за да разбира механизмите на пазара, да умее да се спрява с новите предизвикателства, пред които се сблъсква света (глобалният капитализъм), да притежава морал, тъй като често капитализма се бърка с егоизъм, жажда за богатство, без да се оценява, че чрез преследването на личния интерес, несъзнателно се допринася и за общественото богатство, да разбира условията на търсенето и предлагането. Мисля, че моралът и необходимото знание и  далновидност да видиш риск и да го предовратиш от негативните ефекти на свиващият се и разширяващ пазар, да имаш предприемачески дух,рационално да използваш оскъдните ресурси. Тези качества играят ключова роля при изграждането на образа за идеалната политическа личност в капитализма.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.