Поля Бачийска   - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

Какво означава да си българин?

 

 

   Да си част от една нация означава да си тясно свързан с неините ценности, бит и култура. Нацията е такава човешка общност, в която хората сами се съзнават като обединени от общоприет език, от еднакъв родов произход, от едно име, означаващ този произход, и най общо от едно битие, обособило се като резултат от продължителното им общуване във всяко едно отношение.

   Всяка нация по света се състои от различаващи се по религиозни и етнически признаци народи. В това отношение България не прави изключение. Факт е, че българската нация обхваща и много представители на други народи, наричани при по голяма компактност етнически общности или етнически групи, каквито са например българските цигани, български евреи, български арменци, български турци и пр. Като преобладаващото присъствие от тези общности принадлежи на българските турци. И тук идва въпроса - това че са български правили ги част от българската нация?

Отговорът е ясен и категоричен - не. Не може един народ изповядващ различна религия, спазващ различни традиции и говорещ на различен език да е част от българскиата нация. Въпреки че правното положение ги определя като граждани на Република България, не означава непременно,че са част от нашия народ. Това, че живеем в една страна, на една територия не ни прави еднакви, а точно обратното, засилва и подчертава специфичните различия на отделните народи.

Така че на въпроса за уеднаквяването на българската нация и за приемането на всички живеещи на територията на България като представители на една нация е безсмислено да се отговаря. И при най доброто желание за приемането на всички като българи (в истинския смисъл на тази дума) е немислимо.

За това ще посоча само един пример който е доста показателен и говори сам за себе си, а това е  наличието на партия създадена на етническа основа, коята преди по малко от двадесет гадини е била противоконституционна. Това е достатъчна причина за съществуването на такова разделение. Ако всички сме еднакви, защо тогава в Парламента има партия основана на етнически принцип. Именно това е една от основните пречки за уеднаквяването на българската нация. Но дори и тази партия да изчезне от политическия живот на България, това означава ли, че заедно с нея ще изчезне и разслоението на българския народ разбира се, че не българските турци няма да сменят турското си мислене, няма и да приемат нашите традиции и култура, а ще продължават да съществуват като отделна нация обособена като част от българския народ.

   Да си българин означава не само да си гражданин на България и да живеш в нея, а и от вътре да се чувстваш като такъв. Не са малко българите които живеят вън от България като напълно са се откъснали от българщината и са се превърнали в представители на приелата ги или избраната от тях нация, но в същото време съществуват и българи, живеещи в България или далеч от нея, които държат на българщината, не забравят своята страна и не забравят своите корени. И дори да се намират на другия край на света, те живеят с мисълта, че рано или късно ще се завърнат в своето родно място. Истинския българин е този, който непреклонно вярва в историята на своята страна, и неотменно следва неините традиции. Да си българин означава да милееш за своята страна и колкото далеч да си от нея, никога да не я забравяш.

                                                                   

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.