Петър Димитров - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

Образът на идеалната личност в капитализма

 

  

Според мен в годините на капитализма по никакъв начин не е правен опит в българското общество да се създаде този образ,който трябва да покаже как трябвя  да изглежда той и най-вече какви качества трябва да притежава, за да се вписва в новата реалност,която настъпва в България след 10 ноември 1989г.

Преди да престъпим към създаването на идеалния човек в капитализма трябва да се направи съпоставка с това,което е било преди идването на новата система.В годините на социалистическия строй една партия държи пълната власт в държавата,тя е основния законодател, изпълнител.Та тази партия и е създателя на образът на идеалната личност през социализма.Според нея това е всеки обикновен човек от народа или т.н трудещи се хора всички работници независимо къде живеят в селата или градовете.Според този образ идеалната личност трябва да е човек,който поставя труда на първо място защото както е казал самия народ труда краси човека,да притежава трудолюбивост, усърдие,честност. Самата държава  забранява частната собственост поради това тази личност е лишена от възможността за проява на самоинициативност, находчивост,пробивност, които са характерни за хората развиващи свой бизнес. Идеалната личност трябва да е напълно всеотдайна на идеите, които проповядва партията, да бъде пазител на моралния ред в държавата е един от основните му дългове. Той е ревностен защитник на равенството между всички хора в социалистическата държава и отрича по всякакъв начин богатството.

Начините за създаване на идеалните личтности в двата строя са съвсем различни.     

Докато през социализма това прави държавата в лицето на  една  партия, то в капитализма това трябва да се направи от самите хора, като по този начин създават един идеал, който трябва да играе ролята на своебразен пътеводител за всеки един от тях. В израз на това заедно с моите колеги проведохме широка дискусия, в която се изказаха множество мнения как трябва да изглежда тази идеална личност .

Лично според мен идеалният човек трябва да е високо образован, защото доброто образование е предпоставка за успешно развитие.Освен това той трябва да притежава редица качества, инициативност, увереност ,чест-ност,пробивност,находчивост ,интелегентност ,универсалност,новаторство, решимост.

Това е моето виждане за образът на идеалната личтност в  капитализма.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.