Младежта в Първомай

Димитър Панайотов-  политология втори  курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

 

   Първомай е един средностатистически малък европейски град и като такъв в него младеж не липсва. Според преброяването за учебната 2006/2007 година официалният брой само на учениците е 3120. Те са разпределени в 10 основни, 3 начални и 2 средни училища, като в основните общият им брой е около 1863, в началните 226, а в средните 1031. Сравнително добрата подготовка във въпросните учебни заведения е несъмнена предпоставка немалко от тях да продължат образованието си в най-големите университети в България, а една част дори в елитни колежи и университети в Западна Европа и Съединените американски щати.

Лично аз прекарах всичките си дванадесет ученически години в едното от двете средни училища в Първомай Проф. Д-р Асен Златаров. Мога да кажа, че подготовката и знанията, които получих в това учебно заведение са на добро ниво и не съжалявам, че не завърших средното си образование в някоя от елитните гимназии в по-големите градове на България. В моето бивше вече училище има отлично подготвени педагози, умеещи да преподадат както част от знанията си, така и от уменията си.

   Проблем в сферата на образованието в Първомай съществува, но той е доста комплексен. Според личните ми наблюдения и впечатления главен фактор в това отношение е липсата на любознателност на днешната младеж. Когато и да се случи да отида в градската библиотека, там няма никакви младежи! А аз съм ходил там много пъти!

Младежта може да бъде намерена по местните барове и кафенета, а в петък и събота вечер в двете дискотеки в Първомай. И то не в какво да е състояние, а доста често младежите са прекалили с алкохола, а някои с наркотиците, държат се арогантно и нерядко просташки. Побоите са често срещано явление сред младежта, особено в събота вечер и то винаги заради незначителни причини. Много пъти съм се питал защо тези иначе умни и способни хора са излезнали да се сбият с някого и какво се опитват да разделят, при положение, че могат просто да се забавляват нещото, заради което излизам не само аз, разбира се...

За някои от тях да си простак и безпричинно арогантен е истинска гордост. Подобен тип поведение е култ! Опитващ се да анализира ситуацията човек, би се запитал на какво се дължи това явление. Задавал съм си го и аз...

Мисля си, че определящият фактор е социалната среда...

В България и в Първомай в частност, стандартът на живот е нисък. На родителите в повечето случаи се налага да работят по много, за да успеят да посрещат нуждите на семействата си. С доходите си те трябва да плащат всички сметки, да издържат потомство, а също така и собствените си родители, тоест пенсионерите, тъй като пък техните пенсии са смешно ниски и мизерни.

На немалко хора се налага да работят на по две места или да имигрират в други градове на България и чужбина. В така създалата се ситуация не им остава време да обърнат нужното внимание и да възпитат добре децата си. Най-често не разполагат с достатъчно време или защото са физически преуморени и психически обременени с проблемите около издръжката на семействата си, или пък защото изобщо отсъстват от домовете си.

Кой тогава да възпитава децата?!

Те остават неконтролирани на възраст, в която контролът е определящ за бъдещето им и за формирането им като личности. Младежите градят характера си на улицата, в компютърните зали и заведенията, а там няма кой да им покаже как трябва да се държат в обществото, колко е важно образованието и кое е добро и кое не е.

Училището не е достатъчно. Там контролът е прекалено занижен. Не без значение е и ниската мотивация на преподавателите да дадат нужното възпитание на учениците. Те също получават недостатъчни парични възнаграждения и логично както другите родители са натоварени с редица житейски ребуси и проблеми. А не може да се каже, че в Първомай стандартът на живот на средностатистическия човек е достатъчно висок. Отделен е въпросът какви са педагогическите умения и качества на учителите в Първомай като цяло. Една част на много високо ниво, но пък много не дават достатъчно от себе си, за да се каже, че практикуват с професионализъм професията си.

Получава се ситуация, в която нито родителите, нито учителите правят достатъчно, за да предпазят младежта от алкохола, наркотиците, ниския морал и кулктура... Мисля си, че този омагьосан кръг е в основата младежта да бъде такава, каквато я виждам в по-голямата й част...

А младежи, притежаващи разнородни таланти и природна интелигентност в Първомай не липсват! Когато няма нужните условия обаче потенциалът им да бъде разгърнат, той просто си остава в зародиш. Нужни са повече извънучилищни мероприятия, било те свързани с наука или спорт. Компютърните игри, интернет и телевизията могат да повлияят пагубно върху безпризорната младеж и точно това се получава в много от случаите. У тях се създава една илюзорна, много изкривена представа за света, в която ценностната система не е добра или изобщо се получава липса на такава.

Друг проблем е липсата на социална и политическа позиция у младежта в Първомай у подрастващите. Става дума за по-големите младежи, разбира се. Те не се интересуват от реално заобикалящите ги проблеми и процеси. Разковничето за тях е репликата Кво ми пука?!! С подобен мироглед няма как да се създаде до болка тиражираното от медиите гражданско общество...

Огромна част от младежите не гласуват. Не осъзнават, че с гласа си по време на избори пряко определят бъдещето си. Не знаят какви са правата и задълженията им. Как да се превърнат в отговорни и грамотни граждани тогава?!

   Има, разбира се, една част от младежта в Първомай, която се развива в правилната посока. Печелят се олимпиади по математика, химия, информатика, биология. Има републикански шампиони по карате, бадминтон и лека атлетика, младежи с отлични дипломи за висше образование, академични титли и отлични млади специалисти в различни сфери. Жалкото е, че това с по-скоро изключенията. За останалата, основна част от младежта в Първомай, че използвам класическо клише тя е оставена на произвола на съдбата, а в този случай радко резултатите са положителни.

   Остава надеждата, че положението не е чак толкова зле и ще се промени за по-добро. Промяната малко или много зависи от обществото в Първомай, частично от всеки един от нас, защото младежта на града е неговото бъдеще, част от бъдещето на България...

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.