Виктор Мичев - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

          

 

Като лидер на майните бих очертал стратегическите цели в няколко направления:

 

- подклаждайки темата за националността и свещенното право на самоопределние, бих опредил като основен проблема за съдаване на своя собствена държава (мечта на поколения майни);

 

- бих обърнал голямо внимание на създаване на паравоенни въоръжени сили, които да действат в разрез със закона (естествено официално те ще бъдат представени пред света като патриотични организации, имащи предимно отбранителни функции);

 

- друга стратегическа  цел е представяне на образа на жертви на терор пред света и с това да се даде одобрението на Запада и да спечелят тяхната подкрепа;

 

- от изключителна важност е да се овладеят природните ресурси и по този начин да се подобри стандартът на живот;

 

- много важно е да се подържат темпове на висока раждаемост, по този начин демографски ще се наложим над юсмените, след време районите със смесено население ще се превърнат в чисто наши.

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved

.