Веселина Петрова - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Анализ

 

 

                    

(трети етап)

 

          

Като се има предвид развилите се събития до този момент, смятам, че най-вероятно, цялостта на Хиксландия няма да се запази. Мисля, че в близките няколко години, действията ще се развият по такъв начин, че неизбежно майните ще се откъснат от Хиксландия и ще създадат своя собствена държава. Исканата от тях автономия е само първата крачка към самостоятелното им развитие. Важно условие за осъществяването на това, ще е подкрепата която им оказват силните държави.

 Хиксландия, която ще продължи съществуването си, ще бъде с орязана територия, на която ще продължат да живеят юсмените. Това естествено ще се отрази върху нейното развитие и ще е силен удар върху икономиката й, поради загубата на природните ресурси. От друга страна това може да се окаже стимул и да подтикне юсмените да търсят алтернативни начини за икономическо развитие. Важно е Хиксландия да запази добрите си отношения с другите страни, но е ясно, че ще съществува напрежение между нея и новосъздадената държава на майните.

 Смятам, че една от основните грешки на лидера на юсмените е, че не е забелязал зараждащите се настроения сред майните в най-ранния им стадий. Трябвало е да предвиди и предотврати тези събития, използвайки необходимите мерки и средства за това. Също така, е трябвало да поддържа близки и добри отношение със силните държави, да привлече вниманието им и да го поддържа, така че те да имат интерес да я подкрепят в една подобна ситуация.

 Що се отнася до лидера на майните, смятам, че обстоятелствата са не негова страна. Необходимите условия за осъществяването на целите му са на лице. Трябва обаче да има ясна и точна програма и стратегия за развитието на новосъздадената държава.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.