Величка Крендова- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на юсмените решава:

 

 

                    

(втори етап)

 

Игрова задача:

 

            Като президент на Хиксландия Люх трябва да направи всичко възможно с преговори да реши проблема с майните и желанието им за автономия и самостоятелна държава. Трябва първо да се срешне с техния водач, а факта, че двамата лидери се познават само би било от полза за преговорите, да разбере с максимална точност стратегиите и целите на майните, на какво се крепят исканията им за автономия. Люх е много подходящ за тази задача понеже има роднини майни знае езика им, познава културата им, познава ги какви са като народ. Люх трябва да обори всички изтъкнати от майните предпоставки подкрепящи желаната от тях автономност, да им докаже, че сами не биха били способи да се развиват икономически, да докаже, чрез исторически, икономически, социални факти че юсмени и майни са едно цяло и заедно са по-силна и развита държава. Трябва да наблегне на психологическия ефект и така да повлияе на желанията и идеите на майните.  

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.