Величка Крендова - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

          

 

            Като лидер на майните бих наблегнала на силните им страни и чрез тях бих се опитала да постигна автономията на народа. Ще се възползвам от факта, че съм от заможно семейство с възможности, името ми е познато на повечето хора, и ще разпространя идеите си сред възможно най-голям кръг хора. А когато хората от една група имат общи идеи и обща цел, те се обединяват по-здраво, стават по-силни и е по-вероятно да ги постигнат. Косовският случай само би подпомогнал исканата от майните автономност.

            Фактът, че майните живеят на компактни групи в северната част на страната, показва до някъде тяхното желание и дори проява на отделяне от юсмените на своя собствена територия. Стратегията може да се опре на частичната автономия и частичната икономическа независимост на майните, както и на това, че те съставят 25% от населението на страната. Те могат да се опрат и на специфичната си култура, на традициите и обичаите си, трябва да развият собствени училища, образователна система, да се стремят към образовано общество, което да може само да управлява себе си, да се придържа към общоприетите ценности в развитите страни и да намали престъпността и корупцията. Център на икономиката им и голям тласък напред може да е развитието на голямото пристанище и да се възползват от богатата на нефт и другите полезни изкопаеми земя.

            Това, че в международната общност е навлязла идеята, че юсмените нарушават правата на майните, би било от полза за вторите при евентуално обявяване на независимист, вярвайки в нея другите държави биха ги подкрепили в исканията им.  

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.