Силвия Балева- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

                     

Стратегически цели на майните:

        Да запазим своята сплотеност;

        Да подпомагаме мирното разрешаване на въпросите;

        Ненасилие;

        Да зачитаме законите на страната, в която живеем;

        Да се съобразяваме с нейните правила;

        Да изискваме тя да се отнася с уважение към културните ни различия;

        Да се отнасяме към страната, на която сме граждани, така както тя се отнася с нас;

        Да бъдем толерантни и да изискваме толерантност и зачитане на правата ни;

        При неспазване на правата ни да се борим така, че да не предизвикваме война, но ако се наложи ще защитим своята автономност с нужните средства;

        Ако не ни зачитат и ни подтискат, да се съюзим с нашите братя по света и да отстояваме позициите си;

        Да защитаваме от посегателство това, което притежаваме;

        Да запазим автономността си;

        Да искаме помощ за развитието ни;

        Да изискваме да ни помогнат да не се струпват вредните производства върху територията ни;

        Да спомагаме за развитието на държавата, в която живеем.

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.