Севим Тахир - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

          

 

Стратегически цели на организацията на майните:
 

- постигане на пълна автономност, което ще даде възможност за самостоятелно равитие на майните в рамките на Хиксландия;

- икономическо развитие на автономията с оглед на нейното природно богатство (нефт и полезни изкопаеми);

- повишашане нивото на образованост и модернизация сред малцинството;

- борба с корупцията и организираната престъпност;

- утвърждаване на законността в автономията;

- изграждане на институции, които адекватно да отговарят на нуждите на майните и да подпомогнат тяхното развитие; 
 

         

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.