Пламен Акълийски - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на юсмените решава:

 

 

                    

(втори етап)

 

          

Стратегия за запазване териториалната цялост на Хилксландия

 

Предполага се, че преди това аз съм имал очаквания това да се случи и съм използвал всички възможни средства и личното си познанство с лидера на майните, за да повлияя на тяхното решение, но това не е постигнало резултат. Ако е възможно продължаването на конструктивен диалог с лидерите на майните, то трябва да се организира тайна или открита конференция и на тях твърдо да им бъде заявено, че Хиксландия е неделима държава, но може да се предостави широка автономия на областта на майните и да им бъдат гарантирани всички права, включително и политически. Ако те избягват диалога и не отстъпват от решенията си, трябва да бъдат арестувани всички лидери на майните, които са нарушили законите на страната (предполага се, че сепаратистката дейност е забранена не само със закон, но и с Конституцията на Хилксландия). Те трябва да бъдат съдени честно и наказанията им да не бъдат по-високи от тези, предвидени в закона.

            Едновременно с това трябва да бъде впрегната цялата пропагандна машина на държавата телевизия, вестници, радио и т.н. за успокояване на напрежението сред населението на майните. Понеже те са нискообразовани, с една умна пропаганда ще бъде възможно манипулирането на тяхното мнение, стига те да бъдат отделени от техните малобройни лидери, които подклаждат страстите им.

            На тях трябва да им бъде обещано и действително да се приеме инвестиционна програма за развитие региона на майните. Освен за инфраструктура и откриване на нови работни места, големи средства трябва да бъдат отпуснати за тяхното образование и възпитание в универсалните човешки ценности, в спазването на закона и запазването на мира в името на общото благо. Тяхната културна идентичност не трябва да бъде явно подтискана. Напротив средства трябва да бъдат отпускани за популяризирането на майнската идентичност и култура, както и майнския език.

            От съществено значение за запазване на целостта на държавата е международната подкрепа и най-вече тази на САЩ. Ако е възможно, трябва да бъде създадена регионална междуправителствена организация, в която държавите членки да си сътрудничат в областта на сигурността и да се гарантира тяхната ненамеса при сеператистки дейности.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.