Пламен Акалийски- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

                      

Скъпи майни,

Скорошните събития около признаването на Косово за самостоятелна държава събудиха отново отдавна наболелите проблеми на нашата общност в Хиксландия. Новите сибития на международната сцена ни задължават да направим преоценка на нашите стратегии за развитието на нашия народ.

Едностранното обявяне на Косово като самостоятелна държава, която до скоро беше в границите на суверенната Сръбска държава, е прецедент в международното право. Това ни дава основания при нашите условия, които са аналогични с тези в Косово, да обявим едностранно независимост. Друг обаче е въпросът дали нашият народ ще има полза от тази независимост. Трябва да си дадем реална сметка за проблемите, които съществуват в нашето общество. Ниското ниво на образование и лошите трудови навици сред майните са пречки, спиращи нашето развитие, и независимостта ни от юсмените не само не би ни помогнало в това отношение, но би могло и да задълбочи проблемите ни.

Наличието на нефт и други природни ресурси  в областта, населявана от нашия народ, е наше огромно богатство, за което обаче нямаме нужните технологии и квалифицирани кадри, с които да ги извличаме. Затова на този етап при обявяване независимост на нашата област ние ще бъдем принудени да ги дадем да бъдат използвани от чуждестранни компании и следователно ще изтича национално богатство. Същевременно съществува голяма вероятност приходите от тези ресурси да се концентрират в отделни криминални кръгове и с нищо да не се подобри положението на обикновената майна. Също така наличието на тези ценни ресурси би могло да принуди юсмените да направят всичко възможно за задържането на тази територия, включително и с военни средства, а от евентуален конфликт никой не би имал реална полза.

Затова на тази етап от развитието ни най-разумно ще бъде да продължим своето съществуване в границите на Хиксландия, като извлечем от това възможно най-големите изгоди за нашия народ.

(Ако нямаме вече създадена)Необходимо е да създадем партия, която да защитава интересите на нашето малцинство, съгласно конституционните разпоредби на Хиксландия. Ако бъдем единни, и голяма част от майните участват активно в изборите, то нашата партия би спечелила минимум 25 % от народните представители в хиксландкия парламент, а вероятно доста повече. Предвид разделението на юсмените на повече партии, то нашата партия ще бъде една от най-големите в страната и би направила почти невъзможно съставянето на стабилно самостоятелно правителство само от юсменски партии. Така по демократичен и законен начин ще имаме силен лост за влияние върху държавната политика.

Актуалните събития около Косово и агресивния нрав на майните могат да бъдат използвани в наша полза за оказване на по-силен натиск от страната на правителството за провеждане на активна политика по подобряване положението на майните.

Засилването на социалната политика (социалното подпомагане) би имала известни резултати и е възможна, но тя ще затвърди поведението на нашия народ към държавата и към юсмените, като онеправдани, на които трябва да се помага, а те самите да са пасивни и да се чувстват чужди на тази държава.

Най-доброто, което може да се направи с помощта на държавата, е да се отделят средства и да се изготви специална програма за повишаване нивото на образованието. Ние трябва да си дадем ясно сметка, че с това нискообразовано население ние ще бъдем винаги бедни и слаби, независимо дали сме в държавата Хиксландия или Юсмения. Затова ние можем да използваме средствата и възможностите на юсмените за изграждането на нови и подобряването материалната база на старите училища и университети, отпускане на стипендии, изработването на програми за мотивиране на майните да се образоват и т.н. Необходимо е в учебните програми да бъдат включени изучаването на чужди езици, да се възпитава в уважение към държавните институции, право и ред. Така постепенно да се постигне отваряне на нашето общество и създаване на условия за навлизане на универсалните човешки ценности, при запазване на традициите и ибичаите ни, които не са в разрез с тях. Необходимо е всяка майна да знае, че за да живее добре, е необходимо да бъдем в хармония не само със себе си, а с околните.

Специално трябва да бъдат подготвени кадри и да бъде създаден институт, който да разработва технологии за добивната индустрия.

Народната енергия трябва да бъде насочена в осъществяването на градивни цели за подобряване на жизнения стадарт на населението, а не в агресивни и разрушителни действия с неясен край.

Към активизиране на политиката за обособяване като самостоятелна държава може да се пристъпи при положение, че са нарушени нашите човешки права и целенасочено се води политика от страна на правителството в наша вреда. При такъв сценарий ще трябва да се търси международна подкрепа и най-вече тази на САЩ. Трябва да знаем, че ако имаме благословията на САЩ, то можем да създадем своя независима държава, независимо от международноправните норми и позицията на останалите държави и организации (включително ООН). Но преди това трябва да сме подготвени за това и да знаем, че бихме имали наистина изгода от това.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.