Иванка Иванова- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

                      

Като се има впредвид косовския случай, етническата група на майните има две опции за действие.

Едната е да променят коренно начина си на живот. Това означава, че те трябва да работят за своето развитие в икономически и политически аспект и да стопят колкото се може дистанцията между тях и етническата група на юсмените. Да използват факта, че Хиксландия е средно развита държава, с добри темпове на икономически ръст и безработица под 10%. Те трябва да се впишат в картината на тази  страна, за да станат част от нейното развитие и нейната икономика. Самата етническа област на майните също може да помогне, защото тя е богата на нефт и полезни изкопаеми. Също така има и пристанище. Тези фактори са най важни за развитието на икономиката на всяка една държава. Но като се има впредвит развитието на майните и техния културен живот, който е с образци от XIII XV в. и широкото разпространение на престъпност, трудно биха се вписали в живота на държавата.

Вторият вариант, който е по логичен с оглед на тяхното положение и развитие на ситуацията, е да обяват автономната област за своя суверенна държава. А за да се направи такава стъпка е необходимо първо добре да са се възползвали от възникналата ситуация с косовския случай и най вече да имат подкрепата на някоя или на няколко Велики сили. Естествено това не е достатъчно. Те трябва коренно да променят своя начин на живот, преминавайки към съвременен бит и култура. Да увеличат степента на образованост сред населението. Да се възползват от факта, че имат висок процент на раждаемост и че са пръснати по целия свят. Това също може да изиграе положителна роля към тяхното по нататъшно утвърждаване на международната сцена. Това е от социална гледна точка.

Погледнат от законодателна гледна точка там трябва да се работи към премахване на мафията като госпотсваща класа, да се води борба с корупцията и престъпността. Трябва да се създадат закони, които да са еднакви за всички и да има строго законодателство. Също така да се създадат институциите н атрите власти.

От икономическа гледна точка икономическите предпоставки на новата държава са добри. Те могат да използват по максимално добър начин факта, че притежават нефт и полезни изкопаеми. Имат излаз на море, което също играе голяма роля за развитието на икономическите отношения.

Естествено всичко това ще стане за един доста дълъг период и то с подкрепата на чужди сили.

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.