Надежда Фотева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

                      

Като лидер на майните аз съм силно обнадеждена от създалата се световна ситуация във връзка с обявената независимост на Косово. Разбира се, най-логично е майните да реагират по начина, по който са реагирали преди тях косоварите, поради положителния резултат от техните действия.

 

Но самоцелното обявяване на независимост е едностранен акт, който не е признат от Международното право. Дори да се предприемат такива действия Световната общност по-скоро ще започне да се стреми към опитомяване на майните с цел асимилиране на природните им ресурси. В действителност тяхната държава няма да получи правна легитимност, което е нещо задължително за международните отношения.

 

Това, което аз намирам за най-добър ход в този момент е възпирането от агресивни и нелегитимни действия за признаване независимостта на майните.

 

Моята цел е тяхната по-специфична култура да бъде зачитана и неограничена от закона. Също така от особена важност е икономическия просперитет, който следва от наличието на нефт и други полезни изкопаеми.

 

За да постигна това ще използвам създалата се ситуация, като организирам преговори с правителството на Хиксландия, в които ще гарантирам запазването на досегашните граници при положение, че майните получат съответни изгоди от използването на природните ресурси , които се намират в областта, в която те са мнозинство. Подобряването на тяхното социално и икономическо положение, както и интеграцията им трябва да бъдат приоритет на правителството на Хиксландия.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.