Митко Недев - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

          

 

Като лидер на майните бих предприел следните стъпки с цел най-добра защита на интересите ни и с крайна цел създаването на нова незвисима държава на майните и утвърждаването и в общността на независимите държави. Основните предпоставки и причини за това са следните:

1. системно нарушаване на правата на майните;

2. неправомерно и несправедливо разпределение на печалбите и изгодите, произтичащи от произвоствата, съсредоточени на територия, населявана от майните, като се има и предвид вредата, която нанасят тези неекологични предприятия на живеещото в оклностите им население

3. на лице е  прецедент (Косово) и международното право отново доказа своята неефективност след погазването му в Ирак, Дарфур и при бомбардировките над СР Югославия и др.

 След като тези предпоставки са на лице, ще изработя план за действие с краен резултат независима Майнландия. За това е необходимо изпълнението на следните стъпки.

- информиране на световната общественост за дискриминацията и нушаването на правата на майните в Хиксландия;

- стимулиране на раждаемостта на майните с всякакви средства и по всякакъв начин;

- създаване на лобита в САЩ и западноевропейските държави;

- публикуване на платени публикации в западни издания и интернет страници с цел съпричастност и съчуствие на западните общества с каузата на майните;

- организиране на мирни публични прояви (митинги, шествия, бдения, протести) в столиците и големите градове на западните държави;

- заселване на нови майни в провинцията и съсредоточаване на капитал в нея с основен източник широката диаспора на майните по света;

- провеждане на териториален референдум с искане за по-широка автономия, а впоследствие и независимост.

         

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.