Миряна Русева- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

 

 

                    

(трети етап)

          

 

 Хиксландия е държава, където двете етнически групи- юсмени и майни- живееха в относителна търпимост до появата на прецедента Косово. Той даде мотив за засилване на исканията на майните за независимост и обособяване на собствена държава. Лидерите на двете групи излезнаха с доклади, включващи техните основни цели и приоритети. Макар в началото лидерът на майните Елем да беше склонен към по-миролюбиви действия за решаване на възникналия конфликт и използване най-вече на мирни средства- търсене на контакти с международни организации и искане на по-големи права и свободи, той се поддаде на исканията на своите поддръжници. В крайна сметка майните предприеха курс на автономия и отцепване от Хиксландия като изложиха позицията си, че биха предприели и въоръжена съпротива.

Информиран за техните намерения от Националната служба за добра сигурност (НСДС), президентът на държавата Люх изнесе долкад относно позицията на законното управление на Хиксландия. Той обяви своето становище, че ще бъдат предприети действия за решение на конфликта по мирен път, но ясно подчерта, че е готов да потърси помощ от международната общност в случай на отказ от страна на майните за водене на диалог.

При така създалата се ситуация можем да предположим, че в най-скоро бъдеще Хиксландия ще е държавата, която ще бъде тема на новините по света. Бъдещето развитие на назрелия конфликт може да се тълкува и като показател затова дали Косовския пример ще бъде последван и от други страни и ще доведе до ефектът на доминото или ще остане единичен случай. Предположенията за бъдещия статут на Хиксландия са две. Или президентът Люх вероятно подкрепян от по-голямата част от държавите с преобладаващи малцинствени групи ще успее да запази независимостта на страната си. Или войнствено настроените майни ще постигнат целта си и ще създадат своя държава. Въпросът, който възниква е ще имат ли бъдеще една такава нова държава- с население от агресивни жители, според които насилието и агресията са начин за постигане  на целите си. Дали те ще успеят да бъдат едни добри партнори на останалите държави на международната сцена, където  в наши дни диалогът е водещ за постигане на определени решения.

Развитието на конфликта ще извади наяве и грешките, допуснати от лидерите на двете групи в неговия начален етап. Според мен основната грешка на Елем- лидерът на майните- е че не успя да продължи да отстоява своята позиция и се подаде на натиска на своите поддръжници като смени напълно целите си. От първоначално търсене на подкрепа и отстояване твърдо на своите позиции, той обяви провеждане на една агресивна политика, насочена срещу цялата държава. Грешката на президентът на Хиксландия Люх- откривам във факта, че ако той бе проявил по-адекватна политика още преди случилито се в Косово, майните нямаше да са толкова мотивирани да поемат пътя на организирана съпротива. Те щяха да са доволни от своята съдба и нямаше да търсят начини да се отцепват.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.