Миряна Русева - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

                     

Стратегически цели на майните:

  • Да запазим необходимото здравомислие и да не прибързваме с действията си, подтикнати от желанието да използваме веднага възможностите за независимост, които се появяват на международната сцена;
  • Да обмислим създалата се ситуация, за да може да извлечем най-благориятни резултати, свързани с разширяване на нашата автономност;
  • Да не се поддаваме на еуфорията, т.к. все пак не трябва да забравяме, че юсмените са 70 % от населението на нашата страна;
  • И все пак да използваме прецедента, предоставен ни от Косово, за да изискаме разширяване на нашите права и свободи;
  • Да поставим условия за намаляване на вредните производства, които се намират на нашата територия, като използваме затова фактът, че притежаваме ценни полезни изкопаеми и владеем достъпа до голямо пристанище;
  • Да установим по-сериозни отношения както със новосъздадената държава Косово така и с нейните поддръжници като гаранция, че не сме безпомощни и заявяване, че няма да търпим потъпкването на нашите права;
  • Да продължим поддържането на връзките ни с нашите братя по света;
  • Да покажем, че въз основа на нашата култура смятаме да развиваме обществото си като една консолидирана група;
  •  Да запазим мирните отношения, но въпреки това да покажем, че сме готови при нарушение на нашите права да се борим с всички средства.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.