Милен Кафозов- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

                     

  Целите на майните след случая с Косово, не могат да бъдат други освен насочени към отцепване на територията населявана от тях от Хиксландия, и обявяване на независимост. За целта е нужно да се създаде напрежение между майни и юсмени, използвайки твърденията за нарушаване на правата на майните в Хиксландия. С помощта на голямата си диаспора в развитите страни, майните трябва да настояват за намеса на тези страни с цел предотвратяване на издевателствата над малцинството.

При нужда е възможно и изфабрикуване на доказателства за нарушаване на правата на майните в Хиксландия. Чрез подобен метод е неминуемо да се предизвика истинско напрежение отчитайки факта, че и двата етноса са агресивни. При такова положение, може да се предполага, че ще има някаква реакция от големите страни, който са чакали удобен случай да притиснат Хиксландия. Това би дало достатъчно основания за, едностранно обявяване на независимост на района, по модела Косово, и обявяване на нова държава Майналандия.

  Отчитайки факта, че територията е богата на полезни изкопаеми и нефт, е много вероятно обявяването на независимост да бъде подкрепена от доста от развитите страни жадни за енергийни ресурси, друг фактор благоприятстващ за отделянето на района е наличието на голямо пристанище, чрез което е възможно осъществяването на съществена импортно-експортна дейност, чрез която района да придобие икономическа стабилност.

Както може да се очаква обаче подобен икономически модел не би могъл да бъде постигнат от майните без чуждестранна помощ, отчитайки факта, че те са слабо развито общество с почти никаква култура на труда. При наличието на високо равнище на корупция в етноса, е много вероятно големи корпорации с интерес към енергийни носители да се облагодетелстват за сметка на новосъздадената държава.

Бъдещето на подобна държава зависи почти изцяло на волята на големите страни, и това каква роля са и определили те в световната геополитическа игра.

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.