Мартин Цветковски - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

първи етап

 

Лидерът на майните решава:

 

В неписаната столица на майните Евмолпиус днес щеше да се проведе тайна среща при закрити врати на високо ниво сред политическите лидери които представяха майните пред централната власт на Хиклсландия. На нея предстоеше да се разискват стратегическите цели за следващите две десетилетия.

 

Водачът на майните Елем не бе спал в последните месеци докато работеше над своя доклад. Положението в Хиксландия не бе спокойно, тъй като духовете на гражданите бяха разбунени от случващото се в Сърбия и в частност Косово. Пред Елем лежеше тежката и отговорна задача да поведе след себе си майните в борбата им за отцепване от Хиксландия и образуването на една нова държава. 

 Произлизащ от един най-видните родове на майните, Елемс беше високо образован и се славеше като най-ерудирания сред политиците в цялата страна. Със своята харизматична личност и пламенна реч вдъхновяваше патриотизма в сърцата на сънародниците си. Имаше влияния над всички прослойки на обществото и думата бе равносилна на закон. 

Заседанието започна и думата бе дадена на водача на майните. Скъпи братя- започна Елем, днес сме се събрали, за да начертаем плана по който нашата страна ще се развива в следващите десетилетия. Безспорно най-наболелият проблем е автономията ни за която жадуваме от поколения насам. След събитията в Косово съм обнадежден, че ние също може да извоюваме свободата си. За тази цел трябва да изпълним следното:

 

 1. Първата стъпка включва опит за преговори с лидера на юсените, за да се опитаме да прокараме част от целите пред стоящи пред нас. Едновременно с това ще действаме по начертания от мен план за действие.

 2. Една от най-важните стъпка пред нас е да разрушим положителния образ на юсмеините пред света. С всички сили ще работим в насоката да създадем представя във влиятелните страни, че човешките права на майните биват потъпквани и майните биват потискани като малцинство. САЩ се самоопределят като закрилници на неоправданите народи и на драго сърце биха финансирали нашето начинание да се отцепим от Хиксландия и биха ни подкрепили пред ООН. САЩ имат множество съюзници и авторитетът им е безспорен, което при евентуално обявяване на независимост от наша страна би довело до  признаването новообразуваната държава от множество на брой държави..

 3. Важна стъпка, която трябва да направим е да заздравим дружбата и търговските си отношения със САЩ. Нашите залежи от природни и минерални богатства, ще представляват апетитна хапка за САЩ, тъй като областите ни са с огромен енергиен потенциал. Добра възможност ще се открие пред нас, ако успее да убедим правителството на САЩ да инвестира в обработването, разкриването и усвояването на нови залежи на нефт и гореспоменатите минерални и природни дадености, тъй като ние нито притежаваме квалифицирани кадри за усвояването им, нито притежава финансовите ресурси.

 4. Ще лобираме пред правителството на Хиксландия за по-голяма автономия, разширяване на правата ни и преференции за възходящото развитие на нашия регион. За целта ще създадем своя партия, която да участва в правителството на Хиксландия. Ще насърчим майните да гласуват на изборите за нея и по този начин ще се постараем да спечелим достатъчно гласове, за да имаме солиден политически гръб в парламента.

 5. Главната ни стратегическа цел е да извоюваме право на местно самоуправление, администрация и местен парламент.

 6.  Ще трябва да изкореним корупцията, която е проникнала във всички прослойки на обществото и особено в политиката и администрацията. Ще въведем сурови наказания за лицата поддали се на корупция.

 7. Ниското образование е един от главните проблеми на обществото ни. За целта трябва да въведем сериозна подготовка за квалифицирани кадри. Ще потърсим инвеститори с чиято помощ да изградим нови университети с богато разнообразие от специалности и ще подобрим материалната база на старите майнски училища. По този начин ще създадем образовано общество, което ще притежава единни традиции ценности и национално самоопределение. Изучаването на чужди езици ще бъде приоритет.

 8. Ще прокараме социална програма за да насърчим раждаемостта в нашия регион, за да може да поддържаме темпове на висока раждаемост и след време да се наложим демографски в районите със смесено население.

 9. Нерегламентираните сметища в нашия район, както и увеличеното производство на вредни емисии са опасни за здравето на майните. За целта трябва да бъдат изградени пречиствателни станции, да се обособят територии които да се подготвят за сметища и да се построят преработвателни предприятия.

 10. Майните имат нужда от създаване на елитни военни кадри, които при нужда да защитават територията ни. За целта ще бъдат изготвени бази в които да бъдат обучавани бъдещите подразделения.

 11. Територията ни има крещяща нужда от усилено и бързо развитите на пазарната икономика и подобряване на търговските взаимоотношения със държавите съседки. Почвите ни са плодородни, но имат нужда от култивиране, за да подобрим добивите на пшеница,плодове и зеленчуци. По този начин не само ще успеем да подобрим стандарта на живот, но и цените на най-важните за бита продукти ще станат общодостъпни.

 12. Ще насочим усилия към популяризиране на майнските търговски марки. Добрата реклама на продуктите ни ще спомогне и за оправяне на имиджа ни пред света.

 13. Ще отпуснем държавни субсидии за развитие на животновъдството и зърнените култури.

 14. Голяма част от сънародниците ни работят в чужбина. Те са отлична възможност за пропагандиране на нашия древен произход,традиции и култура. Възможно е организиране на митинги извън държавата с цел да се прикове вниманието на водещите държави и те от своя страна да се заинтересоват от нашето положение.

 15. Пристанището  ни предоставя отлична възможност при отрицателно стечение на стратегическите ни цели да изнудваме юсмеинското правителство. Освен това то ни предоставя и излаз на море, което е отлична възможност за развитието на търговските ни връзки не само с морските държави. Посредством пристанището ние може да вкараме в страната незабелязано оръжие и екипировка за военните подразделения.

 16. Мафията е прекалено силна не само на нашата територия, но и в цяла Хиксландия. Предлагам да преговаряме за подкрепа от страна на мафиотските босове, като в замяна ще им обещаем преференции при извоюване на нашата независимост или в зависимост от събитията подобряването на положението на майните.

 17. С оглед на красивата природа и излазът ни на море един от най-ажните ни приоритети е развитието на туризма. Ще сключим договори с големи туристически агенции и тур оператори с цел да осигурим постоянен туристически поток през цялата година. Освен за спомагане на икономиката това начинание ще цели да запознае света с културата,традициите ни и богатото историческо минало на майните.

 18. На територията ни ще бъдат пуснати нови вестници,списания,радио и телевизионни предавания, както и информационни интернет портали чрез които ще пропагандираме идеята на национално обединение и самостоятелна държава.

Смятам, че дори и част от тези цели начертани пред нас да бъдат успешни, ще успеем да тръгнем във възходяща посока и да възобновим поне част от великата майнска империя....

 

условието на задачата

втори етап

 

 

 

Лидерът на юсмените решава:

В същото време в което течеше тайното събрание на майните, юсмеините също провеждаха своето.

Техният лидер бе Лох бивш военен със солидно политическо присъствие в  последните 20 години в управлението на Хиксландия. Стоеше гордо изправен пред най-близките си и доверени съветници и обсъждаше мерките за противодействие срещу подкопаването на основите и целостта на държавата. Господа,  обърна се той към присъстващите,днес страната ни е изправена пред една евентуана криза с която трябва да се справим възможно най-бързо. За целта предлагам на вашето внимание следния план за действие:

 

1.Ако майните са склонни  да преговарят, то тогава ще организираме тайна среща на високо ниво, за да преговаряме с тях.

2.Ще впрегнем в работа тайните служби, които ще имат за цел да съберат имената и характеристиките на присъстващите на тайното събрание на майни, както и изграждане на профилите им. Освен това агенти ще бъдат внедрени в организацията на майните.

3.Ще се опитаме да проведем тайни преговори с част оттях и при нужда да ги подкупим или притиснем, като им окажем икономически, политически и в краен случай физически натиск.

4.Тези които са съгласни да работим с кооперирани усилия за запазване на целостта на страната ще получат преференции.

5.Ако майните са склонни да преговарят ще се опитаме да изпълним политическите или икономическите им искания.

6.Телевизиите, радиата, вестниците и интернет порталите ще бъдат подвластни на една огромна пропаганда сред нискообразованите майни с цел успокояване на етническото напрежение.

7.С оглед на залежите на минерални и природни богатства, нефт ще бъде приоритет усвояването им, за което ще бъдат нужни сериозни инвестиции.

8.В училищата на майните ще се преподава на 2 езика майнски и юсмеиснки и ще се насърчава приобщаването на двете култури.

9. В краен случай може да се прокара закон, който да постанови двата езика като официални, което би допринесло за положителна нагласа на майните спрямо нас.

10.Ще имаме нужда от международно съдействие и благоприятно разположение на силните страни при възникване на сепаратистки дейности и тяхната подкрепа в един евентуален конфликт.

11.Целостта на държавата трябва да се запази непокътната с всички възможни средства. Пристанището е основен приоритет тъй като играе важна роля в търговските взаимоотношения на Хиксландия.

12.Имаме нужда да изработим план за подобряване условията на живот на майните и откриване на нови работни места в техните райони, където безработицата е в големи размери.

 

Длъжни сме да направим всичко по силите си, за да избегнем сериозни конфликти или кръвопролития. При нужда ще позволим частично участие на майните в управление на Хиксландия .

 

условието на задачата

трети етап

 

Политологът прогнозира

 

 

След два месеца най-сетне бе уредена среща на високо ниво между лидерите Елем и Люх. Двамата водачи на майните и юсените седнаха на масата за преговори,тъй като никой от тях бе желаеше политическа и икономическа изолация, както и кървави конфликти. Елем поиска списък от дейности, който включваше:

Повече субсидии и работни места за майните.

Развитие на образованието на майните да се подобри.

Да се подобри инфраструктурата в населените на майните райони.

Право на местно самоуправление, администрация и местен парламент.

Люх от своя страна прие горепосочените искания с единствената цел запази целостта на държавата и подобри настроението и позицията на гражданите в самата нея. Двамата водачи се обединиха и днес 10 години след тяхата първа тайна среща Хиксландия е една от най-развитите страни в света. Земеделието,животновъдството и добива на нефт, както и вноса и износа на стоки чрез пристанището спомогнаха за икономически бум. В училищата на майните се преподава на 2-та официални езика в държавата майнски и юсеински. Всички медии бяха впрегнати да работят в ползотворна за взаимоотноношенията между двата етноса. Правителството внесе програма, която целеше чрез социални дейности двата етноса да изучат културата  си. Част от майните бяха разселени в райони с преобладаваща част на юсенинско население, като същото действие бе повторено с юсените в майнски области. По този начин двата етноса приобщиха и заработиха за общото благо.

 

Да живее Хиксландия!!!.......

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.