Любомира Милева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

АНАЛИЗ

 

 

                    

    

Хиксаландия трети етап

 

          Развитието на Хиксаландия не само в политически, но и икономически план зависи от няколко фактора,  а именно- отношението на другите държави към новосъздадената; позицията на двете групи /юсмени и майни/.

          Според мен позициите на Елем и Люх съвпадат по въпроса за мирното развитие и разрешаване на конфликтната ситуация относно отделянето на майните. Двете групи ще приемат помежду си компромис, свързан с автономното положение на майните и тяхното по-самостоятелно самоуправление и развитие. Това евентуално ще стане на един по-късен етап, но дотогава положението ще остане същото- юсмените ще продължават да бъдат настроени отрицателно към майните и да изразяват по всякакъв начин негативното си отношение към тях, засилени от подкрепата на другите държави към майните.

Бъдещото развитие на Хиксаландия се основава на надежда за относителна стабилност и просперитет, но които ще бъдат за неопределено време. Ако силните държави се намесят още повече в този вътрешен конфликт, може да се стигне до по-големи военни и граждански конфликти. Подкрепата на тези страни ще се окаже решаваща за бъдещото развитие на Хиксаландия- а именно основаване на самостоятелна държава на майните или подпомагане за развитието и просперитета на Хиксаландия, както и нейното влияние в световен план.

          *Грешки на Люх:  предприемане на малки и почти незначителни промени; провеждане на противоречива политика спрямо юсмените и майните; недостатъчни усилия за разрешаване на конфликтната ситуация.

          *Грешки на Елем: незаемане на балансирана позиция и страна; няма ясно становище по проблема; предприемане на малки и почти незначителни промени.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.