Любомира Милева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на юсмените решава:

 

 

                    

(втори етап)

 

          

Като лидер на юсмените в Хиксландия предлагам стратегия с цел запазване на мира, териториалната цялост и суверенитета на Хиксландия: *провеждане на среща, на която да присъстват и лидерите на майните- среща на която да бъдат взети компромисни решения за двете групи *обсъждане на проблемите, свързани с исканата автономност и независимост от майните; представяне на факти и данни, че тази идея за автономност не е добра нито за двете групи, нито за самата Хиксландия-по този начин страната ще има по-малко икономическо, политическо, военно и обществено влияние в света и сред другите държави *чрез полагане на всеобщи усилия от страна на юсмените и майните да се подобри техния начин на живот

*създаване на предпоставки за мирно, икономическо и военно съжителство *създаване на начини и възможности за тяхното образователно и културно обогатяване,запазване на историческите ценности.

   

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.