Лъчезар Белански - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

                      

              

  Като лидер на организацията на майните бих предприел следните стъпки и действия:

- Масово пропагандиране на древната култура и държава на майните , която цели да приобщи повече хора на страната на организацията.

- Обещаване на икономически и финансови изгоди за населението , които ще настъпят при евентуална независимост поради експлоатацията на полезните изкопаеми в региона.

- Създаване на политическа организация, която да въплащава суверенната воля на майните и която да предхожда държавата.Елементи на такава организация могат да бъдат: национален фронт, политически партии, национална армия и др.И създаване на временни органи на самоуправление, което ще гарантира на майните признаването им за нация бореща се за независимост, която е субект на международното право.

- Търсене на подкрепа от някоя Велика сила и съседна държава , която да подкрепи евнтуална независимост на майните.

- Искане на признание от международната общност и ООН на независимост позовавайки се на прецедента с Косово и подпомогнато от подкрепата на  някоя велика сила .

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.