Илия Спасов- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на юсмените решава:

 

 

                    

(втори етап)

          

 

   Тъй като основните стратегически цели на президента на Хиксландия са насочени към запазване на мира, териториалната цялост и суверенитета на държавата, Люх се ориентира към вземане на всички мерки, с които могат да бъдат предотвратени размириците и борбите между юсмени и майни. Президентът трябва да гледа трезво, реално на създалата се ситуация и да взема правилни решения в името на благополучието на държавата. Известен като умерен и разумен политик, който не е намесен в корупционни сделки и скандали, президентът Люх трябва да убеди майните, че техните искания ще бъдат удовлетворени само ако се стигне до споразумение по мирен път. Основната му задача е да накара своите кръвни роднини да повярват, че те ще имат по-голям шанс за развитие , ако се запази цялостта на държавата, и че вероятното им отцепване ще доведе единствено до негативни последици.

      Лидерът на юсмените започва преговори с лидерът на майните. Тъй като двамата се познават, учили са в един и същи университет, бързо стигат до консенсус. Анализират трезво създалата се ситуация и Люх, известен със своя патриотизъм, е готов да жертва живота си в името на запазването цялостта на Хиксландия. За да се постигне тази цел трябва и двете страни да бъдат доволни и да направят известни компромиси. Стига се до споразумение като малцинствена етническа група за майните са отпуснати известни права участие вземането на управленски решения, свобода на печата, на сдруженията и събранията. А майните от своя страна трябва да прекратят намеренията си за въоръжени борби срещу юсмените. Така поне за момент са преустановени конфликтите между тях. По този начин Хиксландия запазвайки своята териториална цялост, мир и суверенитет в бъдеще ще покаже на държавите, с които поддържа международни отношения, че е стабилна, единна и суверенна държава.  

   

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.