Илия Спасов- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на юсмените Люх решава:

 

 

                    

(втори етап)

 

          

Стратегия за запазване на мира, териториалната цялост и суверенитета на Хиксландия:

 

-         Да се избягва използването на сила и да се вземат адекватни мерки за да се пресекат опитите на майните за въоражена борба.

-         Тъй като на територията на майните корупцията е всекидневие и господства мафията, трябва да се направи всичко възможно за ограничаване на трафика с оръжия и наркотици. Необходимо е да се затегне граничния контрол за да не се допуска внасянето на оръжия и боеприпаси, които могат да бъдат използвани от майните за въоражена съпротива. Ограничаването на незаконните дейности на мафията ще намали възможностите им за финансиране на тяхната организация, чиято основна цел е отцепване на майните от Хиксландия и създаване на своя държава.

-         Люх като разумен политик, който се познава с Елем, трябва да организира преговори за намиране на адекватно решение, което трябва да е компромисно и за двете страни за да не се стигне до ескалация на напрежението и използването на сила. Двамата могат да обсъдят мерки за подобряване на икономическото състояние в региона на майните, които да включват ограничаване на вредните производства по техните земи и развитие на земеделието. Друга важна мярка е свързана с повишаване на образователното равнище на майните, което е предпоставка за тяхната интеграция. Тези действия могат да допринесат за подобряване стандарта на живот и култура на майните, като по този начин ще се ограничат сепаратистките настроения сред тях за отцепване от Хиксландия.

   

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.