Илия Спасов - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

първи етап

 

Лидерът на майните Елем решава:

 

 

                      

               Основната стратегическа цел на майните с оглед на посочените факти и обстоятелства е постепенното разширяване на тяхната автономия, което да гарантира по-широки права на малцинствената група на майните, които да включват възможността за самоуправление в рамките на областта, която населяват. Те ще търсят подкрепа и международно признание от другите държави за да могат в бъдеще да обявят своята независимост, която да бъде подкрепена от международната общност. Един от основните аргументи за това ще бъде нарушаване на техните права от страна на юсмените, което е прието от международната общност за вярно. Друг важен аргумент е твърдението им, че са народ с древна култура и са наследници на велика империя. Тяхното влияние и претенции за независимост ще се засили и от факта, че имат висок темп на раждаемост, което ще доведе до увеличаване на тяхната численост и ще заемат все по-голям дял от населението на Хиксландия.

условието на задачата

 

втори етап

 

Лидерът на юсмените Люх решава:

 

          

         

Стратегия за запазване на мира, териториалната цялост и суверенитета на Хиксландия:

 

-         Да се избягва използването на сила и да се вземат адекватни мерки за да се пресекат опитите на майните за въоражена борба.

-         Тъй като на територията на майните корупцията е всекидневие и господства мафията, трябва да се направи всичко възможно за ограничаване на трафика с оръжия и наркотици. Необходимо е да се затегне граничния контрол за да не се допуска внасянето на оръжия и боеприпаси, които могат да бъдат използвани от майните за въоражена съпротива. Ограничаването на незаконните дейности на мафията ще намали възможностите им за финансиране на тяхната организация, чиято основна цел е отцепване на майните от Хиксландия и създаване на своя държава.

-         Люх като разумен политик, който се познава с Елем, трябва да организира преговори за намиране на адекватно решение, което трябва да е компромисно и за двете страни за да не се стигне до ескалация на напрежението и използването на сила. Двамата могат да обсъдят мерки за подобряване на икономическото състояние в региона на майните, които да включват ограничаване на вредните производства по техните земи и развитие на земеделието. Друга важна мярка е свързана с повишаване на образователното равнище на майните, което е предпоставка за тяхната интеграция. Тези действия могат да допринесат за подобряване стандарта на живот и култура на майните, като по този начин ще се ограничат сепаратистките настроения сред тях за отцепване от Хиксландия.

  

условието на задачата

 

трети етап

 

Политологът прогнозира

 

Въпреки предприетите мерки от президента на Хиксландия Люх за запазване на териториалната цялост на страната и опита му да интегрира майните в обществото, да им предложи по-добро образование, той не успява. В следващите няколко години страната Хиксландия ще продължи да бъде разделена на две основни етнически групи. Разногласията между тях са достигнали до такъв етап, че връщане назад няма.

         Майните отдавна са поели курс към отцепване от Хиксландия и създаване на собствена автономна държава. Като за целта са добре въоражени и не изключват дори военен конфликт. Но най-големия им коз е подкрепата на международната общност. Затова лидера на майните Елем отхвърля всички опити на Люх за разрешаване на конфликта и запазване цялостта на Хиксландия.                                           Тъй като майните имат ниско образователно равнище и примитивна култура, добре образования Елем лесно ги контролира и използва за постигането на целите си (да бъде президент на самостоятелна държава на майните).

 

Основните грешки на Люх, като президент на Хиксландия са:

        допуснал е майните да получат зачатъчна автономност

        закъснял е със стратегията за запазване на мира, териториалната цялост и суверенитета на Хиксландия

        допуснал е с действията си (бездействието си), международната общност да подкрепя майните

 

Основните грешки на Елем са предимно две:

1.    опитва се да постигне целите си по-всякакъв начин, дори и чрез военни деиствия, въпреки възможните човешки жертви

2.    във време, когато държавите се обединяват той опитва да реши проблемите на майните, чрез разделяне

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.