Християн Белчилов - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

                      

С оглед на формулираната ситуация стратегическите цели на майните са:

        - Разширяване на тяхната зачатъчна автономност: извоюване правото на самоуправление в рамките на техния регион. То трябва да се изразява в собствен парламент и местна администрация, които да се формират от тяхното население.

        - На тази основа в бъдеще да се търси възможност за обявяване на независимостта на майните и отделянето им от Хиксландия. За целта трябва да се разчита на подкрепа от страна на международната общност. Основен аргумент в тази насока е, че юсмените нарушават правата на майните, което, макар да не е истина, е прието за вярно от международната общност.

        - Друг важен момент е голямото самочувствие на майните, че имат древна култура и са наследници на велика империя, което засилва техните претенции за независимост.

        - Факта, че на територията на майните има много нефт и други полезни изкопаеми, както и голямо пристанище, прави тяхната автономия обект на интересите на големите държави от международната общност. Това означава, че тези държави могат да извлекат полза от създалата се ситуация, като подкрепят майните в стремежа им за независимост, а в замяна поискат да установят контрол над техните ресурси и да извлекат икономически изгоди.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.