Гергана Демирева - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

           Като лидер на майните според мен има три основни приоритета, които трябва да защитаваме:

   запазване на културата, бита и принадлежността;

   развитие на населението образование и култура;

   подобряване на условията на живот.

          С оглед на на тези три основни насоки следва да се разгледат няколко проблема, съотнесени към косовския случай:

     на територията, която населяваме, има залежи на нефт и полезни изкопаеми заложби за нашия просперитет като нация, ако се отделим;

     не можем да разчитаме на подкрепа на никоя голяма страна;

     настройване на юсмените против нас и размирици.

          Ако се отделим от Хиксландия, ще последват:

     размирици, военна обстановка, несигурно положение;

     национална държава възможност за провеждане на собствена политика;

     засилване на мафиотските сили завземане на властта от тях;

     опит за намеса на силните и големи държави в опит да наложат контрола си над територията ни и да използват преференциално енергийните ресурси и полезните изкопаеми.

          Ако останем в Хиксландия, но използваме косовския случай:

     може да получим по-големи права и разширяване на автономията;

     ще притиснем юсмените за получаване на преференции и за по-голямо развитие на региона;

     ще потърсим подкрепата и закрилата на по-силни и влиятелни държави.

          От всичко посочено следва, че ползите от независимостта не са много сигурни и не се знае дали няма да се влоши положението ни след обявяването й.

          Трябва да се наблегне на следните цели, които според мен трябва да се предприемат, за да се използва изгодно положението:

        по-голяма автономия;

        прерогативи въз основа на енергийните ресурси и развитие на региона предоставяне на нови работни места за населението;

        повишаване на образованието сред населението;

        социални програми за подобряване на условията на живот;

        привличане на вниманието и подкрепата на няколко развити и силни държави с голямо международно влияние.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.