Емилияна Мутафчиева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

 

                    

трети етап

 

 За да имат успех  майните трябва да потърсят подкрепата на някоя велика сила като САЩ например, която да застане на тяхна страна. Да предприемат стъпки в посока създаване и поддържане на добри отношения със съседните на Хиксландия страни.Майните също така  трябва да се поучат от грешките на народите,който както тях се опитват да получат независимост,както и да влязат във взаимоотношения с народите,който са успeли да получат независимост и да се опрат на техният опит.Необходимо е също да се опитат по някакъв начин да привлекат вниманието към себе си на международните организации като ООН например.

Юсмените от своя страна трябва да се постараят да подобрят условията на живот на майните и това да стане  известно на международната общност.

Относно грешките на Елем и на Люх може да се отбележи ,че щом се  е стигнало да положението майните да се стремят към  независимост  юсмените и следователно Люх са направили повече грешки. Като основната грешка на Люх ,е че майните са организирани,сплотени и имат ясни и конкретни цели. Люх е позволил това да се случи и не е предприел достатъчно резки мерки за да го предотврати.Трябвало е още в началните етапи да се използват  различни средства за да не се позволи на майните да станат толкова сплотени и единни. Да се подобрят условията им на живот, да се инвестира, да се създадат повече работни места.

Имайки предвид сплотеността на майните и тяхната решителност, може да се каже, че Елем не е допуснал много грешки. Може и не е влязъл в  отношения с ООН за да поиска подкрепа от тях и следователно признаване на  независимостта им.

          Политическото развитие на Хиксландия през следващите няколко години зависи от това, коя стратегия на Люх или на Елем е по-добра и кой от двамата ще успее да осъществи целите си. Ако вземем предвид косовския случай и това,че този е идентичен, може да се прогнозира, че майните, независимо от усилията на Люх и юсмените, ако получат подкрепата на някоя велика сила и влизайки във взаимоотношения със страните от Съвета за сигурност на ООН, през следващите няколко години ще получат независимост. Юсмените от своя страна трябва да се обединят и да се опитата да предотвратят повтарянето на случаят в Косово.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.