Емилияна Пламенова- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на юсмените решава:

 

 

                    

(втори етап)

 

Лидерът на юсмените,които са основната етническа група в Хиксландия, трябва да защитава страната и народа си.Това е негово както морално ,така и законово задължение.В качеството си на президеннт на Хиксландия,която е независима държава призната от международното право и е с добри темпове на икономическо развитие,Люх трябва да предприеме мерки за да не се стигне до отцепване на майните от Хиксландия.

Мерките,който той трябва да предприеме за да запази мира,стабилността и териториалната цялост в страната са следните:

Да запознае международната общност с проблема,да се обърне за съвет и помощ от някоя велика сила ,с която Хиксландия е в добри взаимотношения.Също така трябва  да се вземе в предвид дали това е прцедент или пък не и съответно да се влезе във връзка с други страни изправили се пред подобен проблем и да се вземе в предвид техния опит и това как те са го решили. Важно е какъв е бил изхода от конфликта дали те са  били победители или не.Типичен пример за това е настоящият конфликт в Косово.Хиксландия може да използва опита на Сърбия.

Люх може да се опове на международното право тъй като Хиксландия е субект на международното право и на международните отношения.Международното право е на страната на Хиксландия,тъй като според международните норми една държава може да се отдели от друга,да получи независимост и да стане субект на международното право,само по  два начина: единият е ако засегнатите страни в конфликта са съгласни на това , а другияте с резолюция на ООН.

Освен всичко друго Люх може да изработи план за подобряване условията на живот на майните,откриване на нови работни места,по- големи инвестиции и други мерки, с които да се опита да запази статуквото.Може да влезе в отношения с Елем и да използва дипломатични средства за да се опита да го накара да промени решението си .

          Това,че Елем и Люх са познати и колеги от университета,както и че Люх има десетина втори братовчеди майни също трябва да се използва като вид стратегия.Той трябва да подчертае,че има приятели и роднини  майни, и че има добри взимоотношения с тях.Трябва да се опита да обясни на майните,че ако не се отделят ще живеят по добре,отколкото ако се отделят.Тъй като Хиксландия е развита страна с добри икономически темпове и добри условия на труд и живот,докато ако се отделят ще живеят в страна,която няма да е с такива условия,а точно обратното ще има доста затруднения в икономическо отношение и условия за развитие на корупция.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.