Емилияна Мутафчиева - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

                     

В конфликта има  две страни следователно и два начина за решаване на проблема. И двете страни имат своите доводи. Майните,които се стремят към независимост са прави от гледна точка на това,че земята им е плодородна,обитават територии,където има нефт и полезни изкопаеми ,също така са сплотени и са от една етническа група. Ако се вземе предвид и факта, че се смятат за потомци на велика империя е нормално да искат независимост както от чисто исторически и културни съображения,така и с цел сами да управляват ресурсите,които имат. Претенциите за независимост на майните,които имат частичнa автономия  се основават и на факта,че Косово получи признание от голяма част от великите сили и е нормално всички малцинствени групи ,които са в положението на косоварите не само да се нaдяват признание, но и да предприемат по сериозни стъпки в тази посока.

От друга страна стои въпросът за това какво би станало ако се създаде държава в която има много ресурси,но нивото на образованост е много ниско,фанатизмът често взема връх, мафията господства и корупцията е всекидневие.Реално ако една такава област получи независимост,това не би било от полза,нито за самите и граждани,нито за останалите държави в съседство  и по света.От такава независимост биха се възползвали само ограничена група хора,които в една уредена държава със закони и конституция, и институции които следят за спазването на реда не биха могли да имат каквато и да било власт или изгода.За самото население на майните би било по добре да останат в Хиксландия ,при положение ,че обвиненията в дискриминация към майните от страна на юсмените са нереални.

Също трябва да се обърне внимание и на позицията на юсмените,който от своя страна при признаване независимостта на майните  губят територия с много ресурси и предвид факта,че Хиксландия е развита страна с ниска безработица и добри темпове на икономически ръст,това може да се отрази зле на страната в икономически план.Не трябва да се забравя и факта,че юсмените са образовани и трудолюбиви хора,които зачитат правата на малцинствата,а това означава,че по никакъв начин те не нарушават правата на майните,уважават културата им и не ги дискриминират,както твърдят майните.Един от основните аргументи на малцинствените групи ,стремящи се към независимост е именно нарушаването на техните права,както от властите в страната в която те живеят в настоящия момент,така и от населението в тази страна.Следователно,щом основният мотив за отделяне от дадена държава и получаване на независимост не е налице ,то майните трябва да запазят зачатъчната автономност,която имат и да останат част от държавата Хиксландия,без значение от бъдещето развитие на случая с Косово.

 

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.