Екатерина Костадинова - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

АНАЛИЗ

 

 

          

Задача №3

 

   Ситуацията в Хиксландия е ,,бъркотия, която заплашва да прерастне в етнически конфликт. Дали ще се разиграе кошмарният сценарий зависи от главните политически играчи Люх и Елем, които със своите решения и действия ще предопределят развоя на събитията. Навременното овладяване на ситуацията в Хиксландия e изключително важно. Дали Хиксландия ще поеме по пътя на войната и  разрухата, или ще търси ефикасно лекарство за оздравяване и стабилизация на държавността, зависи от двамата лидери.

- Изключително важно е да се подходи внимателно и деликатно към ситуацията и от страна на двамата лидери.

- Категорично да не се вземат пребързани решения, в които превес имат емоциите, а не разума.

-Диалогът между двамата лидери е изключително важен за намиране на компромисно решение, а смисълът на диалога е, и трябва да е, запазване на целостта на Хиксландия;

 - Компромисът е неизменна част от благоприятния изход на създалата се проблемна ситуация.

- Премахване на изолацията чрез интеграция;

- Евентуално политическо представителство на майните в държавното управление;

- Ангажираността на майните като равноправни граждани на Хиксландия, каквито са били и до този момент. Хиксландия е демократична държава, законът е един за всички.

   Съдейки обаче по крещящите примери на 20 век, които ни връщат в реалността, конфликтите на етническа основа си остават нерешени и тлеещи във времето. Етническите конфликти са най-дълго продължилите конфликти. Отделно, между двете държави почти винаги не се води пряк диалог за решаване и излизане от проблемната ситуация; нито един етнически конфликт не се е решил от двете страни в конфликта, винаги има намеса на трета страна (или страни), които допълнително нажежават обстановката; съществува висока степен на етническа нетърпимост на ниво население, който е най-страшният фактор за избухване на пряк военен сблъсък; етноцидът, ако ли не и истинския геноцид са характерно явление при етническите конфликти; етническата нетърпимост прераства в омраза, която прояжда изгнилите устои на държавата и всичко съградено десетилетия и векове рухва. Знаем каква е разрушителната сила на войната, в интерес и на двата етноса в Хиксландия е тази политическа картина да не се повтаря.

   За целта двамата лидери трябва да преразгледат своите първоначални  позиции. И двамата трябва да достигнат до едно общо разбиране Хиксландия в сегашните й граници. Това идейно достижение е фундаментът, върху който ще се изградят по-нататъшните взаимоизгодни договорености. За целта Елем трябва да отстъпи от първоначалните  си искания за независима Св. Х. и да се застъпи за майните, лобирайки за тяхното вътрешно утвърждаване като равноправни граждани на Хиксландия, а Люх да позволи това да се случи.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.