Екатерина Костадинова  - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

 

          

 

На 17 февруари тази година Косово обяви своята едностранна независимост. Международната общност очакваше този развой на събитията в Косово.Самата тя подкрепя независимо, свободно и демократично Косово, защото Косово се бори години наред за тази своя независимост, в името на най- висшите демократични ценности свободата и равенството.

Дълги години  човешките права на косовските албанци бяха нарушавани, албанците в Косово бяха репресирани, потискани, унижавани и убивани в името на териториалното запазване на изкуствено създадената федерация Югославия.Косово 2 мил. души без република; 500 хил.  черногорци имат такава; 1 мил. и 200 хил. македонци имат;словенци ,харвати.Като се има в предвид черногорците, които при един буфер от 3-и години получиха възможност да се отделят, на какво основание 2-а милиона албанци да не го направят? Сърбите ще кажат: Косово е присъдено на Сърбия от историята., албанците ще кажат: Косово е присъдено на албанците от демографията..На майните и исторически и демографски Северна Хиксландия е присъдена на тях. Отделянето на Косово не е прецедент в историята ,а е завършек на един дългогодишен процес на отделяне от една доказано несъстоятелна, изкуствено създадена, фалшива държава, наречена тогава федерация Югославия.

Косовските албанци дадоха множество жертви, за да постигнат своята дългогодишна цел. След като вече свободата е постигната загубата на хиляди хора дали живата си за тази свобода е оправдана. Те загинаха в името на свободно ,независимо Косово, в името на една общонационална калза.

Косовската ситуация ни дава за пример начинът, по който трябва да се действа. Ситуацията с албанците в Косово е не по-различна от дългогодишната ситуация в Хиксландия.Косовските събития дават възможност отново до бъде повдигнат дългогодишния въпрос за статута на Северна Хиксландия.

Косово получи автономия още през 1981г. Отнемането на автономията на Косово от Милошевич (1989г.) още повече обтегна отношенията между двете страни и засили омразата на косовските албанци. Армията за освобождение на Косово (АОК) доказа ,че е единствената организация бореща се за правата на албанците в Косово, борейки се за равноправие и търсеща пътища за освобождение на Косово. Защото дискриминацията ражда нуждата от независимост. Сърбите казват: АОК  са теротисти, а албанците: те са борци за свобода. Поради силната местна подкрепа АОК е призната от международната общност и е въвлечена в преговорите. Хашим Тачи е премиер. Оттук нататък съдбата на Косово се решава и от представителите на населението на Косово, а не изцяло отвън.Сърбия губи почва под краката си. Преговорите за съдбата на Косово се решават от три страни: от 1-на страна представителите на Косово; от друга представителите на Сърбия и от трета международната общност.

Тримесечните бомбандировки на НАТО (25 март 10 юни 1999г.) доказаха, че омиротворителите могат да внедрят ред, но не могат да премахнат омразата между сърби и албанци. Албанците са безкомпромисни и последователни: Независимост и нищо по- малко, Сърбия: Всичко, но без независимост.Етно-културните и политически различия между сърби и албанци са непреодолими. Нищо не променилата дългогодишна война доказва това.

Благоприятният изход за Косово беше следствие най-вече от силната подкрепа от страна  на международната общност,САЩ и други силни европейски държави Англия, Франция, Германия.Косовските албанци скандираха: Светът е с нас и на 17 февруари обявиха своята независимост. Докато в Прищина  лекуват,Белград потънал в болка и гняв обвинява: Светът ни обърна гръб. 

Постигането на пълната независимост на Северна Хиксландия ще е дълъг и труден процес, който ще изисква последователно очертани и ясно формолирани цели, които да се преследват поетапно:

1.      Създаване на организация за освобождение но Северна Хиксландия (ООСХ), бореща се правата на майните.

2.      Международно признание на ООСХ  и участието и в преговорите за статута на Северна Хиксландия

3.      Изграждане на независими държавни органи и институции

4.      Автономна независимост на областта

5.      Превличане и подкрепа на силни и могъщи съюзници.

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.