Десислава Молева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

първи етап

 

Лидерът на майните решава:

 

Като лидер на майните ще предприема :

 1. Учредяване на училища с деца изцяло от групата на майните. Образованието става задължително. Когато човек е образован, смята, че по-трудно се поддава на манипулация, а всъщност именно тази убеденост го прави изключително лесен за манипулация, и то на много по-високо ниво, отколкото ако е необразован и прост. Така се затвърждава идеята за славното минало и етническата идентичност и се възпитава неприязън и отрицание към всеки, който не я признава или не я уважава. Стимулиране на талантливи майни, които да създадат един по-цивилизован образ на майните по света, като така се утвърди идеята за отрицателното отношение на юсмените към тях, изразяващо се в образователна, икономическа и социална дискриминация и изолация, въпреки всичките им умения.
 2.  Интегриране на диаспората в чужбина към делата на майните в Хиксландия.
 3. Изграждане на съоръжения за усвояване на природните дадености, с участието на някоя много развита икономически държава, която при евентуални проблеми с юсмените, би имала икономически интерес да защити територията на майните, където са вложени инвестициите й.
 4. Стимулиране на социализацията и реализацията на майните, но само в рамките на тяхната общност, защото ако се стремят към реализация при юсмените, ще станат зависими от тях икономически.
 5. Поддържане на високата раждаемост.
 6. Обществото трябва да е подготвено за независимостта си. Когато този момент настъпи, се провокира търпението на юсмените с актове срещу техни граждани и институции с помощта на добре платени юсмени-провокатори и използване на ответната реакция като повод за скъсване на отношенията с тях и обявяването на независимост, позовавайки се на правния прецедент Косово.

условието на задачата

втори етап

 

 

 

Лидерът на юсмените решава:

Като лидер на юсмените, в създалата се ситуация бих постъпила така:

 1. Предлагане на някоя развита икономически и военно държава да използва на концесия пристанището и да инвестира в усвояването на природните ресурси, като така се отнеме важно перо от евентуалната държавна икономика на майните.
 2. Задължаване на майните да се образоват и да изпращат децата си на училище(в училищата на юсмените) под заплаха от затвор, за да могат децата-майни да придобият от малки юсменско самосъзнание. Всички майни, отговорни за криминални дела да бъдат прибрани и осъдени по бърза процедура, като по този начин се установява контрол и психологически натиск върху майните. Всички прояви на фанатизъм се наказват незабавно.
 3. Забрана на всички видове книги, учебници, материали и подобен род пропаганда със сепаратистки идеи. Ангажиране на майните в социални дейности, назначаването им на обществени места и по този начин ангажирането им в живота на Хиксландия. Осигуряване на достатъчно подробна информация относно намеренията на майните и използването й като средство за манипулиране на общественото мнение и на имиджа на Хиксландия в международната общност.
 4. Задължително непризнаване на Косово.
 5. Контрол върху вноса и производството на оръжие, както и върху разпространението му и пресичане в зародиш на опитите за въоръжаване на майните.

условието на задачата

трети етап

 

Политологът прогнозира

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.