Антония Христова - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

          

 

  • С оглед на обитаваните територии,богати на нефт и полезни изкопаеми - развитие на една силна и стабилна икономика в една бъдеща самостоятелна държава.

  • Голямото пристанище, което се предвижда да бъде център на бъдещата държава, да се развие морският транспорт и търговия.

  • Намаляване на престъпността, контрабандата, производството на наркотици.

  • Развитие на образованието и подготовката на високо класифицирани кадри.

  • Основна цел: една самостоятелна държава с развита пазарна икономика и външна търговия, добро и общодостъпно образование,престъпност - сведена до минимум, и независимост, призната от максимален брой страни.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.