Александра Цветкова- политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

условието на задачата

 

АНАЛИЗ

 

 

                    

Игрова задача III част

 

 

Събитията, които ще последват в резултат от взаимоотношенията между майните и юсмените в следващите няколко години са следните:

v Тъй като и двете страни нямат интерес от военно разрешаване на конфликта, лидерите Елем и Люх ще започнат воденето на мирни преговори, които ще продължат 2 години;

v Заинтересованите страни в международната общност ще се намесят в тези преговори, като те ще играят роля на арбитър в отношенията между юсмени и майни или ще се стремят да катализират военните настроения в Хиксландия, в зависимост от интересите си;

v Поради обстоятелството, че и двете страни са склонни на известни отстъпки с цел да бъде предотвратен военният конфликт, водачът на юсмените ще обещае да удовлетвори исканията на майните, при условие, че те се откажат от намерението си да се отделят от Хиксландия. Юсмените ще поискат 2 годишен срок за изпълнение на тези искания;

v Майните ще се съгласят на условията;

v Юсмените ще успеят да изпълнят обещанията спрямо майните и това ще предотврати конфликта за известен период от време;

v Това обаче няма да бъде достатъчно за перманентно преодоляване на напрежението между двете страни в конфликта, т. к. техните различия са твърде големи и както е известно и юсмените и майните са агресивни. Освен тяхната стара вражда, в отношенията им вече е намесен и международният фактор, който допълнително допринася за обтягане на обстановката в страната. Поради това военният конфликт между страните в спора става неизбежен. Майните не се чувстват удовлетворени от полученото и техните фанатични прояви стават неконтролируеми.

От друга страна юсмените се чувстват ощетени от направените отстъпки и застрашени от фанатичните прояви на майните;

v Военното напрежение в страната ще продължава десетки години, докато юсмените не се окажат принудени да признаят независимостта на майните или не бъдат притиснати от международната общност, за да бъде възстановен мира в страната и региона;

vМайните ще получат своята държава, но поради факта, че в голямата си част са мързеливи и необразовани ще бъдат изправени пред големи трудности по пътя на своята независимост и ще бъдат принудени да се присъединят към друга държава.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.