Александра Цветкова - политология трети курс (2007/2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

условието на задачата

 

Лидерът на майните решава:

 

                    

 

1. Излъчване от събранието на лидери, които да представляват малцинството на майните пред централните власти на Хиксландия.

2. Оформяне на основните цели на майните, които трябва да бъдат:

    * разширяване на автономията на майните в рамките на тяхната територия;

    * изискване на помощ от държавата за развитие на следните области:

       - ограничаване до минимум на ефектите от вредните производстжа чрез осигуряване на средства за пречистване на вредните газове, осигуряване на специализирани сметища за вредните отпадъци и построяване на пречиствателни станции и преработвателни предприятия.

       - стимулиране на майните за включването им в работни програми за обработване  на плодородните земи чрез осигуряване на преференции в здравеопазването и образованието. По този начин ще се стимулира и повишаването на образователния ценз на малцинството.

       - създаване на по-стабилни съдебни структури на територията, които да съдействат за ограничаване на престъпността в малцинството.

       - осигуряване на субсидии за подпомагане развитието на културата и туризма на територията

     * ако централната власт на Хиксландия откаже да изпълни условията на майните, може да се поиска помощ от международната общност за оказване на натиск върху правителството.

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.