СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

JOOMAYATA - Студентският сайт след 2009

автори

без редактор

косово

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

      (Важна забележка: коментарите са предадени до 5 март 2008 година; не са редактирани.)

Гергана Демирева - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Лъчезар Белански - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Илия Спасов - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Антония Христова - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Виктор Мичев - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Веселина Петрова - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Величка Крендова - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Любомира Милева - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Миряна Русева - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Емилияна Мутафчиева - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Иванка Иванова - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Силвия Балева - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"     

Надежда Иванова - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Митко Недев - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Милен Лилянов Кафозов - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Георги Колев - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

Християн Белчилов - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Георги Георгиев - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Делян Маджаров - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"          

Александра Боянова Цветкова - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

    (Важна забележка: коментарите са предадени до 5 март 2008 година; не са редактирани.)

ЕСЕТА СЛЕД ТАЗИ ДАТА:

Мартин Цветковски - политология трети курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Ваня Гачева Петрова - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008  

 

 
 

JOOMAYATA - Студентският сайт след 2009

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета на свободно избрана тема

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2010 OMDA Ltd.  All rights reserved.