Веселина Петрова - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

Косовският проблем

         

Въпросът за Косово е важен не само за Балканите, но и за целия свят. Конфликтът, разиграл се пред очите ни, е един сериозен проблем, пред който е изправена цялата общественост. Позволяването на един етнос, живеещ на територията на една държава, да получи независимост звучи налудничево, но е факт. Това е прецедент в световната история. Нарушени са принципите на международното право, което поставя по един или друг начин въпорса за смисъла и зачитането му като цяло. Силните държави винаги са решавали съдбата на по-слабите страни, ръководейки се от своите собствени интереси. Всичко, което правят Великите сили в името на демокрацията и на зачитането на правата на човека, е само интерес. Правото, както изглежда, е винаги на страната на по-силния.

Признаването на независиомостта на Косово обаче не само поставя под въпрос мира на Балканите, но и по целия свят. Оттук насетне всяка една държава е косвено застрашена от аналогична ситуация. Редица държави имат проблем с малцинаствата, а този прецедент в световната история може да предизвика вълна от подобни събития, от редица конфликти и застрашаване на световната сигурност.

От признаването на Косово за държава особено силен интерес имат САЩ, тъй като по този начин те продължават своята политика за разпростиране на своето влияние по света. Те имат интерес да предизвикат сътресения и разединяване на европейските държави. Предизвиквайки нестабилност в Европа, САЩ предотвратяват възможността за формирането на силен и обединен Европейски съюз, който при определени обстоятелства би могъл да й противодейства и да засегне интересите й. От друга страна Косово би се превърнал в един от основните канали за трафик на наркотици и оръжие от Щатите, което  показва и икономическите им интереси в този район. Тук може да споменем и една от целите на американците, която е чрез сближаване и създаване на приятелски отношения със страни от Балканите, в това число и България, да намалят влиянието на Русия в региона. Това също обуславя подкрепата, която оказват САЩ на косовските албанци. Като самостоятелна държава, Косово ще се превърне в основен източник на американско влияние на Балканския полуостров, което е и важно стратегическо предимство за тях.

Европейските държави, в своите позиции по отношение на проблема, свързан с Косово, се разделят на две. Едни от тях признават независимостта му, други не. Логично е тези страни, които имат проблем с малцинствата, да реагират негативно на създалата се ситуация. Тези събития могат да предизвикат верижна реакция в редица държави и да доведат до неблагоприятни последици.

Що се отнася до позицията на България, тя в момента все още изчаква и не заявява официално своето становище. Въпрос на време е обаче тя също да признае независимостта на Косово. Нашата държава върви послушно след големите страни и сякаш няма свое собствено мнение, ами чака да й кажат какво трябва да направи. Една подобна позиция от българска страна ще доведе до разрив на отношенията ни със Сърбия, които и в момента не са особено добри. Може би за нас в момента е по-важно да последваме примера на Румъния и Гърция и да се стремим да запазим добрите отношения с нашите съседи, вместо да гледаме да угодим на определени държави. Важно е да запазим стабилността на Балканите.

Каквото и да говорим и да правим обаче, в крайна сметка съдбата на Косово ще се реши от съотношението на силите между Великите сили. А наблюдавайки събитията в последните дни, то изглежда ще бъде в полза на Косово. Какви ще бъдат реалните последици, това само времето ще покаже.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.