Иванка Иванова - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

 

Проблемът за Косово

 

     

 

     На 17.02.2008г. в политическото пространство се извършва социално действие Косово обявява независимост, което поставя началото на нов тип социални отношения. Те, от своя страна, ще повлияят не само на развитието на Балканските държави, но и на цяла Европа. На преден план възниква въпросът за позицията на  България за сега тя изчаква решението си относно едностранното признаване на независимостта на бившата сръбска провинция. Косово е призната от Афганистан, Коста Рика, САЩ, Франция, Албания, Турция, Великобритания, Австралия, Сенегал, Германия, Латвия, Малайзия, Естония, Италия, Дания, Люксембург, Перу, Тайван, Полша, Севернокипърска турска република, която също не е призната.Страните, които няма да признаят независимостта са :Сърбия, Азербайджан, Аржентина, Беларус, Боловия, Венецуела, Виетнам, Грузия, Испания, Казакстан, Кипър, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Украйна, Киргизтан, Таджикистан, Украйна, Шри Ланка, Китай, Гърция.

    Сърбия не признава независимистта на Косово, защото тя е неразделна част от нейната територия. До 17. 02.2008г. Косово е автономна област в състава на Република Сърбия и е предмет на продължаващ териториален спор между сръбското правителство и  предимно албанското население.Формално Косово е част от Сърбия, но след Косовската война се управлява като протекторат на ООН. През ноември 2006г. в Сърбия се провежда референдум за новата конституция на републиката, според която Косово остава автономна област, но с по-широка автономия.

  Съвсем основателно Сърбия настоява за запазването на Косово в рамките на своята суверенна държава. Една от отрицателните последици, която ще се стовари върху Сърбия след безредиците там и последвалият акт на провъзгласяване на Косово, е ограничаване на дейността на чуждите инвеститори. Заместник-председателя на Сръбската радикална партия Томислав Николич казва, че няма да се успокои докато Косово не бъде под контрола на Сърбия. Той допълва, чеКосово е сърцето на Сърбия, а то няма замяна. Големият митинг на 21.02. 2008г. в Белград под надслов Косово е Сърбия има за цел да канализира недоволството и открито да изрази протеста на населението.

   Отделянето на Косово е опасен прецедент от една суверенна държава се отнема част от територията й  и това е нарушение на Международното право и Хартата на ООН. На практика се доказва, че в международноправните отношения не важи силата на правото, а правото на силата.По този начин има опасност да се предизвика верижна реакция, която да доведе до подобни аналогични действия в райони с малцинствено население.

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.