Християн Белчилов - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

 

Косово

 

     

    На 17-ти февруари 2008 година Косово обяви едностранно своята независимост. Така напрактика беше създаден опасен прецедент, който може да доведе до насърчаването на сепаратистки настроения както на Балканите, така и в глобален мащаб в много региони по света. Ето защо някои държави като Испания, Кипър, Молдова, Румъния, Русия, Украйна, Гърция и други се обявиха против признаването на независимостта на Косово. Това е напълно разбираемо с оглед на реалната опасност малцинствените групи в рамките на техните територии да предевят подобни претенции и така да се стигне до една своеобразна верижна реакция, последиците от която са трудно предвидими. От друга страна държави като САЩ, Франция, Албания, Турция, Великобритания, Германия, Италия и т.н. побързаха да подкрепят едностранно обявената независимост на Косово. Това може да се приеме като едно продължение и резултат от плана Ахтисаари, който предвижда разширени правомощия за Косово и мерки за бъдещото развитие на областта, макар че в него не се споменава думата независимост, а международно надзиравана държавност. Такъв е и смисълът на Резолюция 1244 от 10 юни 1999 на Съвета за сигурност на ООН, с която се регламентира въвеждането на управление на ООН в Косово.

 До този момент България не е заявила ясно своята позиция по въпроса с Косово. Само по себе си това решение е изключително важно и по тази причина заслужава широки обществени дебати. Ако страната ни подкрепи независимостта на областта това би имало сериозни негативни последици върху отношенията ни със Сърбия, като е възможно това да се отрази и върху българското малцинство там. България има интерес на Балканския регион да има мир и сигурност. С признаването на независимостта на Косово стабилността и сигурността на Балканите изглежда по-скоро застрашена с оглед на евентуалните сепаратистки движения и ефекта на доминото, който може да бъде предизвикан от този прецедент. Затова българската позиция трябва да е съобразена изцяло с националния интерес и да не e повлияна от позицията на страните покрепили създаването на новата държава на Балканите.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.