Железният Светилник - Димитър Талев

Ядранка Тодоровска - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

         Животът в Преспа тече като река, дълбае нейното корито, преодолява препятствия или пак ги заобикаля.

          Главно за времето, изобразено в романа Железният Светилник, е съхраняването на дома, спазването на традициите във всяко едно семейство. Паралелно с него протичат черковните борби като най-ранна проява на пробуждащото се народностно съзнание. Според мен Железният светилник може да бъде наречен семеен роман, защото животът на народа е показан като съдба на членовете на една почти угаснала фамилия, която се възражда благодарение на силния дух на Хаджи Серафимовата внучка Султана. Чрез нейния лик, Талев показва издържливостта и борбата, за да се успее в живота.

          Заглавието на романа има символичко значение. В него се отразява идейната проблематика на творбата. Железният Светилник със своята светлина огрява напрегнатите и трагични сцени в живота на семейството Глаушеви. Всъшност, светилникат символизира устойчивостта на родовите начала, върху които се крепи битието на народа.

          Самият писател, а именно Димитър Талев, изразява дълбоко вкоренената народна вяра, че народът устоява благодарение на вечните традиции. Писателят споделя напълно дълбоко вкоренената воля, че родът устоява благодарение на святото съблюдаване на извечните традиции. Така в самия роман ние ставаме свидетели на един осмислен и изпълнен с преданост към хората живот. Димитър Талев утвърждава национални и обществени добродетели на човека, правдиво изобразява неговия порив към свобода, справедливост и човешко достоинство. Смисълът на този роман може да се извлече от разбирането на писателя, че към миналото човек се обърща в стремежа си да проникне в бъдешето. Писателя се обърща към миналото, защото според него, историята и спомените са незаменими източници на вълнения и естетически изживявания.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.