Илия Карагьозов- политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

Успяващия човек !

 

 

Цялата човешка история е една борба за оцеляване,независимо дали става дума за отделния индивид или за цели цивилизация... В началото самото оцеляване е било успех да съхраниш огъня , да се сдобиеш с добър улов... с течение на времето и с появата на първите организирани човешки общности и цивилизации, успехът е започнал да носи в себе си други измерения. Значението на успеха е еволюирало като самия човек. Винаги обаче той е имал две измерения, успехът който носи признание или непрязън  в общността, етноса, държавата или империята  и успехът в личен аспект, този който не винаги, получава широко обществено достояние, но понякога носи по-голямо лично удовлетворение. Тези две измерения не рядко се преплитат, но и често са в противовес едно на друго. Някак си човек сякаш е обречен да не може да успее и на двете поприща и почти винаги успехът в обществен план е за сметка на този в личен или обратното.

Историята е пълна с личности заели достойно или недостойно място в нея, хора променили хода на историята, хора носители на идеи които променят представата на човечеството за самото него, хора заради които човешкото познание и разбиране за света около тях се променя завинаги. Но в повечето случеи това са хора, които не са успели да се справят с успеха и предрасъдъците водещи от техни действия, идеи и постижения и много от тях са рухвали в самота или неразбиране.

Това е другата страна на успеха, който води със себе си промяна и постижения, защото не винаги съвремениците на човека успяващ по различен начин от тях, са му прощавали за това.

Обществения успех, особенно в наши дни почти винаги води и до известност , до разпознаване на успелия индивид в обществото, в превращането му в повече случаи на фактор, чието мнение има стойност, независимо в коя област е постигнал успехи.

Хората обичат, да се равняват по успелите индивиди в обществото, почти всеки има кумири в различни области в спорта, в шоу бизнеса, в политиката на които съзнателно или несъзнателно в по-голяма или по-малка степен подражава.

Примерът на успялата личност, мотивира хората особено младите да се стремят по успеха по един или друг начин.

И въпреки всичко може би лично аз не мога да открия точната формула по която човек, може да успее, може би всичко е някаква строго индивидуална комбинация от качества и много шанс.

Може би преди всичко успяващия човек трябва да има амбицията да се реализира и постоянството да работи върху качествата, които биха му помогнали да успее. Може би трябва да е с независимо мислене и да следва по често своя инвидуализъм.

В българското общество критериите как да изглежда успелия човек се размиват в посттоталитарното ни минало. Медиите в България осъзнато се опитват да наложат едно изкривено изображение на образа, който западното общество припознава като успелият човек . Образите на родни звезди от бизнеса, шоу бизнеса и политиката постоянно ни натрапват тяхната гледна точка за успеха и начина по който той може да се постигне, от различните печатни или електронни медии и всичко гарнирано в повечето случаи с много силикон и чалга.

Предпиемчивоста, иновацията, дисциплината  и коректноста в професионален план и себеотдаването, уважението и моралните норми в личен план, остават далеч от образа на успелия българин .Вината носим и самите, заради невъзможноста да скъсаме с миналото, където колективизацията и планизацията беше на първо място. От тук идват и трудностите които изпитваме за да разберем, че успехът е подплатен в повечето случаи с много работа, лишения, понякога и самота.

Тук трябва и да отбележа,че успяващия човек няма възраст, пол, расова или етническа принадлежност. Той излиза от рамките на религиозните догми. Той има мечти и има волята да ги следва. И най-важното за мен той е свободен човек, в мислите и делата си .

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.