Георги Георгиев - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

 

Българският Капиталистически човек

 

     В края на 1989г в страната започна тотална смяна на действащите политическа и икономическа системи. България пое по  трудния път на прехода от комунизъм към капитализъм. Аз смятам, че обществото не бе подготвено за промяната и му липсхваха определени качества, за да съкрати прехода. През тези 17г българинът придоби някой личностни характеристики , други придобива все още ,а някои така и не успя. Според много специалисти прехода към капитализъм завърши с приемането на страната в ЕС на 01/01/07г, а според други продължава.

Така или иначе българския капиталистически човек трябва да притежава няколко черти, които смятам за особенно необходими. Ще започна на първо място с индивидуализма. Поставянето на тази позиция не е случайно с оглед на развитието на социално икономическите отношения в световен мащаб и процесите на глобализация. Това качество в хората бе изключително трудно да се развие поради факта, че при комунизма индивидуалността  беше смачквана по всевъзможни начини. Въпреки това хората се научиха да бъдат индивидуалисти, защото в съвременния свят е от изключително значение човек сам да може да се справя с предивикателствата, с които се сблъсква и да разчита повече на себе си, отколкото на другите.

Наред с това човек трябва да притежава и добри комуникативност и способност за работа в екип. Други необходими черти, които смятам за важни са упоритостта и постоянството при преследване на поставените цели. Човек трябва непрекъснато да си поставя цели и да ги преследва, за да може да се развива като личност и професионалист. Не съм привърженик на идеята преследването на целта на всяка цена защото това може да доведе до емоционална деформация.

Както вече споменах развитието на капитализма доведе до необходимостта от все по висока образованост и високо ниво на работоспособност. За да се реазлизира човек в престижна и квалифицирана сфера на дейност той се нуждае от високо ниво на образование и квалификация. Освен това с приемането на страната в ЕС на практика пред всеки се отвори възможността да постъпи на работа на територията на съюза, ако разбира се покрие изискването за съответната длъжност. Членството на България даде възможност на по широк кръг от млади хора да търсят възможност за образование и специализаций в известните европейски университети от където да натрупат повече опит и професионализъм, който ще може да прилагат в нашата страна.

 Разбира се има и някой лличностни характеристики, който са в процес на развитие. Ще се спра на няколко от тях: все още на българина  културата му си е балканска. Той  като капиталистически човек трябва да притежава по висока култура и морал. Напоследък имах удоволствието да  общувам с хора от различни европейски страни. Ами трябва да ви кажа  шапка им свалям на хората. Толкова културни и възпитани!  Неприятно ми е да го кажа, но българина е много далеч от това държание. Разбира се нещата ще се променят и смятам, че това ще стане сравнително бързо защото доста хора започнаха да пътуват по чужбина и това неминуемо ще даде отпечатък върху тях. Та нали една от целите на ЕС е създаване на една по обединена в културно отношение Европа.

 Няма как да не влея  критичен тон, затова ще завърша с една много важна черта при българския капиталистически типаж. Става дума за отсъствиео на всякаква непримиримост. През годините  прехода се характеризираше с тежки социални последствия за българското общество. Освен това то бе лъгано правителство след правителство. Нагледа се на убииства, мутри, правителствени кризи и скандали. Наслуша се на обещания и лъжи. И в един момент сякаш спря да му пука. Причината за това аз намирам в липсата на функциониращо гражданско общество, което да контролира в някаква степен процесите, случващи се в държавата. Та нали капитализма и демокрацията са неразривно свързани, а гражданското общество е проявление  на демокрацията? Затова на младите хора израстващи в този непрекъснато променящ се свят остава да създадат едно здраво и силно гражданско общество за да управляват промените около тях.  

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.