СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

Иванка Иванова - политология III курс, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", учебната 2007/2008

 

Кърджалийци и ДПС минало, настояще, бъдеще

 

   Особеното териториално разположение на  Кърджалийския район и историческият факт, че в него съжителстват две етнически общности българска и турска, го ситуират като регион с особена важност както в вътрешнополитически, така и във външнополитически аспект. Несъмнено през последното десетилетие са настъпили важни промени в политическия, икономическия, социалния, културния, битовия живот на кърджалийци. Промените са фактор, който не може да бъде игнориран особено когато се правят опити за прогрес на дадено общество, опити, които непосредствено оказват влияние върху връзките и взаимоотношенията между самите хора в него. В резултат на това социалните отношения, създаденият социален ред и действие променят границите и насоките на своите измерения, създават се условия за социална промяна. И тук идва въпросът за това дали се е подобрило  ежедневието на хората, живеещи в Кърджалийския регион в резултат на тези промени, дали е осигурено бъдещето им?

За да отговорим на този въпрос, трябва да споменем и още един фактор, играещ решаваща роля и оказващ особено влияние върху отношенията между българи и турци в региона   Движение за права и свободи.

ДПС е специфична политическа партия в българския политически живот, имаща исторически корени в периода отпреди 1989г., тя се появява след легитимирането на демокрацията и политическия плурализъм, но и в известна степен като протестна формация на основното етническо малцинство в страната турците, много от тях, изповядващи исляма като религия. Протестният елемент при формирането на ДПС бе резултат от антихуманната политика на комунистическия режим през 80-те години. Чрез политика на репресии и насилствено експулсиране в Турция комунистическият режим наруши етническия мир в страната и предизвика остра негативна реакция сред турците.

      Въпреки че от гледна точка на социалната си база ДПС е предимно етническа партия, в идейната си еволюция то се стреми да се утвърди като общонационална партия с либерално-демократична програма и ценности.

Те са основани на базовата либерална ценностна система на Европа.

     Несъмнен принос за успеха на ДПС е, че се ползва с привилегията да разчита на един твърд и силно дисциплиниран електорат, който в годините след 1989 г. му осигурява достатъчно гласове за парламентарно представителство. За разлика от останалите партии гласоподавателите на ДПС са със силна регионална концентрация (предимно в Югоизточна и Североизточна България), където има компактно турско и българо-мохамеданско население. Това е също така електорат с минимална мобилност и флуктуация. Силните региони на ДПС са Кърджали, Разград, Търговище, Силистра, Шумен и Благоевград. От данните проличава, че социалната база и гласоподавателите на ДПС са сред турското население, българомохамеданите, слабообразованите, социално слабите и селското население, ангажирано със земеделски труд. Подобна социална база предполага елитарна партия, в която доминират образованите ръководители, следвани от послушна електорална маса. Същевременно социалният профил на партията откроява силно присъствие на загубилите от прехода, социално слаби слоеве, които подсилват лявоцентриските и социални компоненти в идеологията и политиката на ДПС. Това до голяма степен ще определя и коалиционната му политика в бъдеще.

   На местните избори през октомври 2007 г. Гражданско обединение  За Кърджали се опита да разбие смазващата машина за гласуване на ДПС. Но без резултат. Причините са много липса на организация на електората, в сдружението влизат почти всички партии, с изключение на ДПС, ГЕРБ и др. Издигнатите кандидат-кметове с български имена са няколко, а на ДПС е едно име -  Хасан Азис. По този начин разпиляването на гласовете със сигурност работи в полза на ДПС, което е монолитно. Все пак не бива да се пренебрегва опитът да се победи тоталитарния подход за печелене на избори на ДПС с демократична формула на гражданско обединение.

    Успехът ще дойде, когато се намери нов подход, за да се разрешат проблемите на всички етноси в Кърджали. Автобусите от Турция няма да са определящи, ако хората излязат да гласуват, т.е. въпрос е на гражданска и избирателна активност и позиция на всеки един от жителите на града, който иска и знае, че може да помогне общината да се развива с по-високи темпове, съответстващи на съвременните изисквания. По този начин градът да стане по-привлекателен за младите хора и те да се реализират в него. Резултатите от изборите за местния вот са отражение на реалното отношение на жителите на Кърджали към местната власт. Една добра община се нуждае от съвременно и професионално управление.

   Къджали през последните години е под контрола на една политическа сила. ДПС е партия с респектираща организация. Щом друга политическа сила се опита да пробие  политическия  й монопол в района на Кърджали, веднага се превръща в националистическа, а дейността й водеща до конфронтация и етническо противопоставяне. Това е много удобна теза за ДПС от началото на 90-те години. Крайно време е тази партия да спре да се крие зад българските турци, а те от своя страна да помислят какво става в Източните Родопи. Манипулацията е временна, трябва все повече да се променя мисленето на хората в посока коя партия и личност се грижи истински за тези онеправдани хора от села и махали за подобряване на техния живот и жизнен стандарт. Турците в Кърджали трябва да осъзнаят, че техните интереси могат да бъдат защитавани и от кмет, принадлежащ към друга политическа партия. Една от основните задачи на Ахмед Доган беше разбиването на етническия характер на партията и привличането на хора от различни етноси и вероизповедания, от различни социални слоеве политика, безспорно, която превърна ДПС в модерна европейска партия. Но това не се случи. Хората на Доган се откъснаха от реалните проблеми на хората и се заинтересуваха от личното си материално благополучие. Затова те искат и ще се борят етническото разделение в нашия район да продължи да съществува и то да води до етнически вот това е най-верният път  към продължаване на тяхното управление.

Реалността обаче изисква алтернатива на ДПС- управлението. За да бъде успешно новото управление, то трябва да поставя на първо място приоритетите и интересите на Кърджали. В никакъв случай да не се игнорира турският етнос или да се противопоставят българи на турци, от това печели само ДПС. Именно то е бариерата, която разделя хората и спира развитието на града.  Най-важното е да не се прекрачва границата на взаимоотношения на толерантност и търпимост, дори и на близост между хората в Кърджалийско са продиктувани от столетия съвместен живот.  Обединяването, а не разединяването ги прави по-силни формула, неосъзната от  мнозина  сред тях.

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.