Елка Руменова - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

Моята мечта за България

 

 

          Гледам реалистично на нещата и няма да чертая граници на една невъзможна за осъществяване държава. Знам какво представлява България в момента. Като нейна гражданка виждам какво става вътре в нея, а медиите и масовите комуникации ми дават възможност да разбера мнението на хората около нас. Като всички българи и на мен ми се иска България да стане Швейцария на Балканите, но също и знам, че това поне в следващите 50 години това просто няма да стане. Аз искам само да се започне с промените, искам да се даде реален старт на реалното осъществяване на прехода в България. Искам да започне осъществяването на поставените цели, искам да започнат политически, икономически и социални реформи, искам едновременни и постоянни усилия в тази насока. 

          Ще разгледам моята мечта за  България в четири аспекти- държава, граждани, стандарт на живот и място в света. Държавата е най- важния аспект според мен, т. к. той е причината за състоянието и на другите аспекти. Демократична, правова и социална държава казва Конституцията на България.  Колко добре звучи, но спазват ли се тези основни принципи в България. Има ли изградена демокрация, законите спазват ли се или провежда ли се социална политика? Според мен точно с отговорите на тези въпроси трябва да се започне. Като на първо място поставям върховенството на закона, защото правовата държава гарантира реализирането и защитата на правата на личността, широкото участие в представителната и в пряката демокрация, строгото спазване на законите. Законът гарантира реда, спокойствието и сигурността в обществото. Социалната политика е толкова безсилна, че всички все повече се убеждаваме в безпомощността на управляващите.

         А демокрацията? Питам се кога ще започне изграждането на истинска демокрация. Кога народа ще започне да избира кой да го управлява и този някой да си спазва обещанията. България трябва да стане съвременна демократична държава, основана на политическата активност на гражданите си, способна с демократични средства да решава възникващите проблеми, осигуряваща правата на всеки. Интересно ми е кога ще спрем да превръщаме свободата в свободия?  Тук също  много важно е излизането от дълбоката икономическа криза.

      Трябва да се спре корупцията на всяко ниво на управлението и да се провежда една прозрачна политика за успешното развитие на страната. Трябва да се опитаме да опазим на всяка цена европейските фондове. Сега те са единствения ни шанс да започнем отначало реформите. Те могат да дадат тласък на икономиката, биха спомогнали за инвестициите в доста области, особено ако са насочени към по- изоставащите от тях.

      Трябва да започне масово модернизиране в страната- инфраструктура, градове, пътища,  транспорт. Трябва да се започне и сериозна работа при функционирането на трите власти и в институциите, които осъществяват тези власти. Проблемът в съдебната система е явен, даже представителите на ЕС, не веднъж са акцентирали върху тази власт. Политическата реформа трябва да има като резултат демократични по своята природа, успешно функциониращи и способни да решават проблемите на обществото и на гражданите законодателна, изпълнителна и съдебна власти.

     Гражданинът на България се нуждае от все повече помощ. Хората все по- трудно преживяват. Знам и това е наистина тъжно. Но мисля, че това не е нерешим проблем. Крайно време е хората да разберат какво е Гражданско общество и за какво може да послужи едно добре изградено такова в България. Много са причините за слабостта на Гражданското общество у нас, но хората трябва да осъзнаят, че то създава условия за утвърждаването на свободата и демокрацията. Българските граждани наистина трябва да станат част от

      Гражданското общество, за да може то стане от европейски тип. Личността да играе основна роля в него и да се започне истинското му действие. Трябва да се осигури на хората здравеопазване, образование и най- вече да се осигури възможност на хората да се трудят, за да могат да създават тук в България своите семейства. Важно е да спомена и необходимостта от политика специално насочена към младите хора. Трябва да ги задържим тук и сега.

       Не може да си позволим да губим утрешното си поколение, защото няма да я има България утре. Трябва да им осигурим нужните знания и опит, за да могат да намерят своя път за реализация. Пенсионерите са поредната част от обществото, която има остра нужда от помощ. Социалната политика не трябва да е насочена само към 10 % от първи юли или 6 % от 1 септември. Не! Трябва да се осигури на възрастните хора един спокоен живот, без проблеми.

       Стандартът на живот е под критичната граница. Доста хора едва успяват да преживяват. Усилията на всички трябва да са насочени натам. Като това не означава само подобряване на материалните и духовните условия на живот, но и цялостно осигуряване на по- високо качество на живот. Трябва да се осигури на хората възможност да работят и да получават необходимото финансово заплащане. Нужни са нови условия, за да могат хората да създават свой бизнес, да могат студентите да се реализират в областта, която са избрали, условия за развитие на селското стопанство и всичко това ще доведе за покачването на нивото на живот.

         Трябва да се промени цялостното мислене на българина, убежденията и нагласите му за живота и прогреса на България. Трябва да се възстановят моралните  и духовните ценности, които българите загубиха през последните години, трябва да се променят разбиранията на хората за това къде е България в момента и какво трябва да се направи. Мисля, че наистина правителството трябва да започне да информира хората за всичко. Всички имат право да знаят, за да реагират по адекватен начин. Един човек, който не знае какво е ЕС например, какво би било положителното за страната ни от участието и в този съюз, то той не би отишъл да гласува за избирането на депутати за европейския парламент от България. Ясно е не може решението да дойде без да участват тези, които са вътре в самото решение. Може би наистина трябва да направим българина съпричастен към нещата случващи се в страната ни, защото само с общи усилия бихме постигнали поне някакъв напредък. Относно България в света, крайно време нашата страна да намери своето достойно място. Първата крачка е направена с влизането на страната в ЕС. Вече доказахме, че имаме място в Европа. Трябва да вградим България в европейските структури и да се преодолее разделението между напреднала Западна и изостанала Източна Европа. Само така ще имаме възможност да търсим мястото си в света.

          Българските политици трябва да започнат да се съобразяват с това, че света около нас постоянно се променя. България трябва да стане гъвкава и да има възможности, чрез които да се адаптира винаги към тези промени. Тези промени вече не засягат само политиката и икономиката, те са в мисленето на хората, отношенията между тях, начина на живот, човешкия дух и морал и т.н. Един политик трябва да разбере и да намери точния път. Да знае как да каже на хората, че знае и че може да осъществи всичко това. Да обедини силите на всички хора за една по- добра и истинска България.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.