Десислава Костова -  политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

Какво значи да си българин днес. Кой може да е българин днес

 

          

          Това да се наречеш българин въплъщава в себе си не само национална принадлежност, но и любов към родината, земята и народа, а дори и към управляващите. В миналото националният ни дух е бил много по-ярко изразен и силен, докато в момента  българският народ не вижда пред себе си някаква особено значима  причина, поради която да се обедини в името на българското. Такава причина някога е било националното освобождение, както и множеството борби за единство и свобода.

             Названието българин с годините постепенно се изпразва от съдържание и сякаш все повече губи силата си. В днешно време българите искат да бъдат част от Западна Европа и в името на това си желание те подражават на тези народи по всячески начини и във всякакво отношение. Много от тях се срамуват да признаят своята национална принадлежност, когато са извън пределите на страната ни. Някои от сънародниците ни дори приемат чуждестранни имена и даже кръщават децата си не с български, а с чужди имена, може би отново за да прикрият произхода си. Друг проблем е все по-честата употреба на чуждици, които заместват съществуващите си и на български език аналози, а не се ползват само в случаите, в които даден термин не присъства в родния ни език. Така постепенно се губи красотата и многообразието на родната ни реч, която е призната за един език, изпъстрен с огромен набор от думи, разкриващи всеки нюанс на речта, за разлика от значително по-бедните западни езици.

             Друг проблем, постоянно увеличаващ мащабите си в България, е например подражанието на маниерите и начина да живот на хората от икономически развитите страни . По този начин българите се опитват да отрекат присъщите на балканците нрави, ценности и разбирания за света. Така губим част по част своята национална идентичност, без да си дадем сметка, че именно тя е това, което ни прави ценени и уникални, отличава ни  в разнообразието от култури в европейската общност, от която сме част. Не ми е известен друг подобен случай, в който гражданите на някоя друга европейска държава да се опитват да забравят своите традиции и обичаи. Точно обратното те ги поддържат живи и ги разпространяват по целия свят с гордост. За жалост на днешния българин му е доста трудно да разбере, че за да бъде уважаван от останалите европейци, на които подражава, той трябва също като тях с гордост да заявява своята национална принадлежност и да разкрива различните особености на своята култура.

           Разбира се, има различни примери и за такива българи, които успяват да прославят България по света, проявявайки някои от основните качества, присъщи на един българин. Това са най-вече българската борбеност и упоритост, стремежът към успех и находчивостта, трудолюбието и съвестното отношение към поетите ангажименти. Това са и наи-важните качества, които би трябвало да притежават хората, достойни да се нарекат българи и без всякакъв срам или чувство на малоценност да защитават името на родината ни.

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.