Десислава Костова -  политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

Мечтата за България

 

        

        

     Историческото минало на България е богато на множесво примери на възход и падение. Всички те са свидетелство за две основни качества, характеризиращи българина през вековете. На първо място , това е силно изразеното чувство за национално единство , което поддържа несломимия дух на нашите предшественици. Другата отличителна черта, която трябва да посочим е поставянето на личния интерес над националния.Това често е довеждало до отрицателни последствия за народа ни.

     Като източник на прогрес в нашата действителност ние трябва да използваме именно този силен национален дух. Усилията ни трябва да се насочат към развитие на голяма част от отраслите на българската икономика. Традиционно свързваните с България силно развити в миналото растениевъдство и животновъдство са западнали до такава степен , че са неспособни да задоволят дори  и вътрешния пазар. Налага ни се да внасяме всякакъв вид продукция, което се отразява отрицателно на икономиката. Друга област с голям потенциал, в  която трябва да се инвестира е туризмът. Страната ни разполага с условия за развитие както на историческия , така и на селския туризъм , които са високо ценени в Европа и в целия свят. Успоредно с това трябва да поддържаме нивото в зимните и летните ни курорти.

     За жалост постигането на тези цели се оказва много трудно поради факта  ,че личната изгода за българина е по-важна от общата. Това е така , защото той не може да приема общата цел като своя лична поради силната си индивидуалност. Този индивидуализъм пречи на работата в екип , която е средството за подобряването на обществените условия за живот. Българите не схващат идеята , че ако вложат  лични усилия за развитието на тези общи условия,  това ще се отрази положително не само на цялото общество, но и на самите тях.   

    Сред българите битува вътрешното усещане за национално самосъзнание и родолюбие. Но днес тези нагласи са видоизменили своето значение. Причината за това е ,че човешкият егоизъм е превърнал  стремежа към  лично благополучие в основна цел ,а идеите за родината са се трансформирали в средство  за постигането му. Днес тези думи са изпразнени от  истинското си съдържание, в тях не се влага силната емоционалност , която е изграждала националния идеал. Израз на това е поведението на съвременните български политици. Те ежедневно потъпкват  тези изконни ценности залегнали в българската душевност, като системно злоупотребяват със служебното си положение, делегирано им от българския народ, което им позволява да се възползват от държавните институции за постигането на личните си цели.    

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.