Афродита Гугушева - политология трети курс (2006/2007),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

Кой е българин днес

 

Съдържанието на думата българин би трябвало да съвпада с определението за гражданин на една държава. Граждани според Конституцията ни са всички, родени на територията на  страната, както и тези, на които поне един от родителите е българин. Другото основно качество на българския гражданин, посочено във върховния ни закон, е, че всеки гражданин на страната ни има равни права и задължения, лична свобода да избира вярата, убежденията и действията си.

Четейки тези редове, в съзнанието ни се заражда странното чувство за несъответствие между теория и реалност. Дори един бегъл поглед към ежедневието ни е достатъчно свидетелство за разминаването между писаните и неписаните закони в България. Причините за това не са една или две съществува комплекс от такива. Сред тях е и двойнственото разбиране на българите днес на значението на принадлежността им към държавата. Българите, живеещи в България, и съгражданите им извън нейните предели възприемат връзката си с нея по различен начин. Подобно е и положението по линията на различните етнически общности, населяващи страната.

Изключително интересно е как след напускането на родината апатията към общественото се превръща в жив интерес, как стремежът към лична облагодетелственост преминава в силно патриотично желание да се помогне за развитието на България, а довчера мразената мръсна и разяждана от корупция страна се превръща в неповторим и жадуван рай. Примерите са безброй и всички потвърждават наличието на изроден патриотизъм, служещ само за определени ситуации, а не онзи истинския, който би трябвало да е фундаментът, върху който да се гради цялото ни общество, защото едно здраво общество се гради от личности.

Когато българите са в собствената си страна, проблемът е друг. Всички взаимно се обвиняваме и сами се разделяме като си лепваме класови или етнически етикети. Някои се чувстват избрани, други нежелани в собствената си родина. Кой може да каже на кого се пада правото да се нарече българин? По закон това право е за всички, но реално ангажираните с него са доста по-малко.

 Да се чувстваш пълноценен гражданин на страната си зависи както от вътрешната нагласа, така и от външните за личността условия. А тази вътрешна убеденост се формира в обществото. В случая нашето общество. Макар и привидно горди с произхода и принадлежността си, вътре в себе си много от съгражданите ни мечтаят да се бяха родили в друга страна или да се установят в такава дългосрочно и даже доживотно. Често чуваме за различни случаи, когато българи се представят за италианци, испанци, руснаци, но не и за такива, каквито са. Много младежи учат или работят в Западна Европа или САЩ с надеждата да останат там. Макар и повечето от тях да се връщат тук за кратко и с единствената цел да пръснат малко пари по заведенията и да покажат на другите колко са преуспели в чужбина, в последните години има едва забележима тенденция част от емигриралите млади българи да се завръщат в страната, за да приложат знанията и опита си в полза на родината си.

Относно външните условия, влияещи на българина и чувството му за национална принадлежност, можем да посочим липсата на силна съдебна система, на силна държава. Това води до чувство за обреченост на всяко действие, безнаказаност на престъпността, несправедливост и неравенство между различните хора. Слабата държава създава слабо гражданско общество. Това е така, защото всичко горепосочено води до обезвереност и незаинтересованост от каквото и да било, свързано с държавата. Тук се включва и гражданството, с други думи това  да се наречеш българин и да цениш това.

Какво значи днес да си българин за голяма част от нас? Отговорът е доста лаконичен НИЩО. Нищо, защото това е чувството, което предизвиква думата българин. Нищо, защото такова е отношението към властта и законите, които тя създава, а сама не спазва. Нищо, защото гражданството тук не носи никакви права, а само задължения вътре в България и ограничения извън нея. Кой може да се нарече българин? По-правилният въпрос е кой може да понесе тежестта на такова самоопределение. Защото да се наричаш българин означава да осъзнаваш всичко, което се крие зад тази дума. Българинът е този, който не чака да му се даде, да му се помогне, а действа сам за каузите си. Българинът осъзнава, че е част от едно общество, а не живее сам за себе си. Истинският българин днес е този, който не се оплаква от положението, а участва в промяната му.    

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd.  All rights reserved.