Мечтта за Македония

 

        Ядранка Тодоровска

 

        Всички ние зависим един от друг.И всички ние,само заедно,с отговорност към всеки един от нас в тази държава,можем да го започнем това което го искаме.Това е една нова ера,ера в която ще въспоставим нова система,система на ценостти,в която ще покажем единство, кураж и любов. Ера в която ще промовираме политически развой, напредък, сигурност, заеднищво и разбиране между всички.Такава трябва и ще бъде новата ера на Македония.Това ще бъде ера,чието начало ще означи едно ново успешно бъдеще за нас.

        Собствената история и големината на нашите норми и ценистти,дават право да вярваме в това,да вярваме в себе-си,да вярваме в Македония и да се надяваме,че ще бъде по-добре.

        Цвърсто съм убедена,че македонската сила която се подържа с върщането на самодовербата и новото зеднищво ще могат да придвижат Македония към постигането на ясна държавна политика,която ще ги отразява интересите и целите на Македония и на македонският народ.На Македония и трябва нов изход а един такъв изход подразбира и обхваща цялосна обнова,реконструкция на тяхната вътрешна изградба.

        Смятам,че Македония има сила за такъв напредък и да направи крачка напред към собствения развой и просперитет.

         Духът,преследван с отговорност,самодоверие,собствени сили и потенциал, отговорни и постоянни действия на поединците и институциите, заедно с постоянния развой на всички сфери ще означат едно ново начало в Македония.

         Тези крачки ще бъдат мотивирани с наща сила,воля и убедеността в това,че Македония заслужава такъв напредък.

        Аз смятам,че младите хора са достатачно подготвени да и дадат водечки придонес в обновата на единството на тази държава,те самите да го промовират икономическия напредък и развой на земята. Младите са тези които ше го предводят новия етап от развитието на националният и културният живот и идентитетът акто дял от Европа и идеята,Македония да стане дел от това европейско семейство.

       Забелязвам истинско желание и страст в моята страна,страна за нови идеи и едно ново водство. Забелязвам подготвеност за активиране на цялата сила в Македония,с цел да се постигне напредък в икономическата, образователната, политическата, културната, изобщо във всички сфери на общественият живот.На всички е ясно,че добрата политика произлиза от доверието и за да може Македония да има добро бъдеще трябва да се надминат някои препреки и да се испратят няколко ясни съобщения на народа който живее в тази държава.Няколко от тях са;

   -На Македония трябва да и се даде доверие а на гражданите да им се върне самодовербата.Доверието е нещо което никой не може ад го изневерява,това е свето нещо и не трябва да се злоупотребява.Ние самите трябва да го чустваме в самите нас гласот на промяната,оптимизмъти надеждата,мора и трябва да я чустваме силата на Македония и на собственият народ.

   -На Македониоя и трябва заедничко насочване и мотивиране на силите;

   -На Македония и трябват стабилни доверливи и професионални хора:

  - Трябва да развиваме нови идеи и да покажем,че тези идеи ще го подобрят нашия живот;

     Ние знаем че ще успееме.Ще работиме постоянно за да ги постигнеме тези цели.Ще успееме защото имаме сила и храброст да превземаме нови предизвици,имаме решителност и воля да издържиме пред трудностите.Ще ги направиме всички нужни икономически,институционалнии обществени реформи.

     Бъдещето на Македония зависи от развой на демокрацията и икономическия развой.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright ©1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.